Package libglslang11: Information

Binary package: libglslang11
Version: 11.7.0-alt1
Architecture: e2k
Build time:  Apr 28, 2022, 10:01 PM
Source package: glslang
Category: Development/C++
Report package bug
License: BSD
Summary: glslang shared libraries
Description: 
Contains shared libraries used by glslang.

Maintainer: Konstantin Lepikhov


Last changed


Nov. 13, 2021 Konstantin Lepikhov 1:11.7.0-alt1
- 11.7.0.
Nov. 3, 2021 Konstantin Lepikhov 1:11.6.0-alt1
- 11.6.0.
June 27, 2021 Konstantin Lepikhov 1:11.5.0-alt1
- 11.5.0.