Package DSR: Changelog

Last changed


235-alt1 built Oct. 16, 2021 Denis G. Samsonenko in task #287329
Oct. 16, 2021 Denis G. Samsonenko
- new version
- URL changed
234-alt1 built Sept. 24, 2021 Denis G. Samsonenko in task #285887
Sept. 24, 2021 Denis G. Samsonenko
- new version
233-alt3 built July 10, 2021 Denis G. Samsonenko in task #277857
July 9, 2021 Denis G. Samsonenko
- final fix #39171
233-alt2 built July 8, 2021 Denis G. Samsonenko in task #277549
July 7, 2021 Denis G. Samsonenko
- build with python3 (fix #39171)
233-alt1 built April 30, 2021 Denis G. Samsonenko in task #270999
April 30, 2021 Denis G. Samsonenko
- new version
232-alt2 built Nov. 1, 2020 Denis G. Samsonenko in task #260768
Nov. 2, 2020 Denis G. Samsonenko
- back to use of internal networkx
232-alt1 built April 2, 2020 Denis G. Samsonenko in task #249207
April 2, 2020 Denis G. Samsonenko
- new version
226-alt2 built July 14, 2019 Denis G. Samsonenko in task #234517
July 14, 2019 Denis G. Samsonenko
- exclude networkx and mpmath from package
226-alt1 built July 14, 2019 Denis G. Samsonenko in task #234488
July 14, 2019 Denis G. Samsonenko
- new version
219-alt1 built Jan. 20, 2019 Denis G. Samsonenko in task #219669
Jan. 20, 2019 Denis G. Samsonenko
- new version
205-alt1 built Jan. 4, 2018 Denis G. Samsonenko in task #197744
Jan. 4, 2018 Denis G. Samsonenko
- initial build for ALT