Package reiser4progs: Information

Source package: reiser4progs
Version: 1.2.1-alt3
Build time:  Apr 11, 2022, 02:03 PM
Report package bug
License: GPLv2
Summary: Utilities for reiser4 filesystems
Description: 
Utilities for manipulating reiser4 filesystems.

List of rpms provided by this srpm:
libreiser4 (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)
libreiser4-debuginfo (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)
libreiser4-devel (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)
libreiser4-minimal (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)
libreiser4-minimal-debuginfo (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)
libreiser4-minimal-devel (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)
reiser4progs (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)
reiser4progs-debuginfo (e2kv6, e2kv5, e2kv4, e2k)

Maintainer: Aleksei Nikiforov


    1. libuuid-devel
    2. libaal-devel
    3. libaal-minimal-devel
    4. libreadline-devel
    5. libncurses-devel

Last changed


Sept. 2, 2021 Aleksei Nikiforov 1.2.1-alt3
- Disabled static libraries.
Feb. 8, 2021 Aleksei Nikiforov 1.2.1-alt2
- Fixed build.
Jan. 23, 2018 Aleksei Nikiforov 1.2.1-alt1
- Updated to upstream version 1.2.1.