Package kernel-source-4.14: Information

Source package: kernel-source-4.14
Version: 1.0.0-alt1
Build time:  Dec 10, 2018, 01:11 AM
Report package bug
Home page: 

License: GPLv2
Summary: Linux kernel 4.14 sources
Description: 
Kernel sources for Linux kernel 4.14.

List of rpms provided by this srpm:
kernel-source-4.14 (noarch)    1. rpm-build-kernel

Last changed


Nov. 12, 2017 Dmitry V. Levin 1.0.0-alt1
- v4.13 -> v4.14.
Sept. 3, 2017 Dmitry V. Levin 1.0.0-alt1
- v4.12 -> v4.13.
July 3, 2017 Kernel Bot 1.0.0-alt1
- v4.12