Репозитории ALT
Последнее обновление в Чт, 13 мая 2021, 06:40:10 +0000 | Пакетов: 9785
en ru
Сопровождающий: Pavel Vainerman

Репозиторий Git Время
uniset-2.0 2021-01-09 17:15:25 UTC
uniset2 2021-01-09 17:15:16 UTC
can-utils 2021-01-08 20:45:49 UTC
borgmatic 2021-01-02 15:57:16 UTC
mosquitto 2020-12-09 21:22:44 UTC
librdkafka 2020-06-20 18:18:12 UTC
libsobjectizer 2020-03-08 19:50:53 UTC
planner 2020-02-05 00:22:13 UTC
libpqxx 2020-01-28 20:54:05 UTC
so5extra 2020-01-26 21:22:57 UTC
libev4 2020-01-26 20:47:22 UTC
catch2 2019-12-14 12:47:37 UTC
python3-module-ruamel-yaml 2019-11-28 23:04:03 UTC
uniset2-testsuite 2019-11-23 13:08:28 UTC
uniset-configurator 2019-11-23 11:57:21 UTC
libwt 2019-08-24 14:03:12 UTC
nx-libs 2019-03-01 10:45:36 UTC
fontforge 2018-12-21 00:15:38 UTC
json 2018-11-25 21:42:19 UTC
conan 2018-11-25 20:56:57 UTC
usbip 2018-09-18 13:59:02 UTC
rxclient 2018-09-16 14:26:03 UTC
gftp 2018-09-07 20:51:22 UTC
nxssh 2018-08-29 12:00:02 UTC
libomniORB 2018-08-29 00:11:18 UTC
filezilla 2018-08-27 22:40:15 UTC
poedit 2018-08-27 22:33:25 UTC
python-module-wx3.0 2018-08-27 22:21:28 UTC
wxGTK3.0 2018-08-25 19:28:29 UTC
catch 2018-08-24 17:46:15 UTC
python-module-pykwalify 2018-08-17 18:26:40 UTC
python-module-IceSSL 2018-07-11 11:14:01 UTC
python-module-Ice 2018-07-11 11:07:53 UTC
ice 2018-07-06 10:19:33 UTC
libcomedi 2018-05-25 12:00:43 UTC
usbip2 2018-05-17 10:33:38 UTC
shc 2018-04-12 21:27:24 UTC
nx 2018-03-13 13:25:08 UTC
poco 2016-08-26 16:23:37 UTC
catch 2014-09-30 17:24:16 UTC
uniset 2012-06-01 10:17:38 UTC
yaz 2011-09-29 21:58:43 UTC
 
Проект Geyser основан на коде из проекта Prometheus 2.0, который был доступен по лицензии MIT