Зависимость qt5-base-devel

qt5-base-devel-5.2.1-alt3.M70P.2
О пакете: Development files for qt5-base
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх