Категория ../Система/Серверы

dovecot 30 августа 2019 г. 13:5830 августа 2019 г. 13:58
Версия: 2.2.30.2-alt0.M70C.2
О пакете: Dovecot secure IMAP/POP3 server
Изменения:
- Applied upstream security fix (fixes CVE-2019-11500).
php7-apcu_bc 4 июля 2018 г. 22:554 июля 2018 г. 22:55
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: PHP7 extension apcu_bc - APCu Backwards Compatibility Module
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-memcache 4 июля 2018 г. 22:544 июля 2018 г. 22:54
Версия: 3.0.8-alt7.2.6.alt1.M70C.1
О пакете: memcached extension for php7
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-xdebug 4 июля 2018 г. 22:544 июля 2018 г. 22:54
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: xdebug extensions
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-imagick 4 июля 2018 г. 22:534 июля 2018 г. 22:53
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1.1
О пакете: PHP7 wrapper to the ImageMagick library
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-xmlrpc 4 июля 2018 г. 22:534 июля 2018 г. 22:53
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: PHP7 module to write XML-RPC servers and clients
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-sphinx 4 июля 2018 г. 22:524 июля 2018 г. 22:52
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: PHP7 bindings for Sphinx search client library
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-opcache 4 июля 2018 г. 22:524 июля 2018 г. 22:52
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1.1
О пакете: Zend Opcache extension for opcode caching and optimization
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1.1
php7-intl 4 июля 2018 г. 22:514 июля 2018 г. 22:51
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: Internationalization extension is a wrapper for ICU library
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-apcu 4 июля 2018 г. 22:504 июля 2018 г. 22:50
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: PHP7 extension APCu - APC User Cache
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-redis 4 июля 2018 г. 22:504 июля 2018 г. 22:50
Версия: 3.1.2-alt7.2.6.alt1.M70C.1
О пакете: Client extension for Redis key-value store
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-xsl 4 июля 2018 г. 22:494 июля 2018 г. 22:49
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: Sablotron XSLT support for PHP7
Изменения:
- Rebuild with php5-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-zip 4 июля 2018 г. 22:494 июля 2018 г. 22:49
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: ZIP functions
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-memcached 4 июля 2018 г. 22:484 июля 2018 г. 22:48
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: php7 extension for interfacing with memcached via libmemcached library
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-enchant 4 июля 2018 г. 22:484 июля 2018 г. 22:48
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: Enchant functions
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-snmp 4 июля 2018 г. 22:474 июля 2018 г. 22:47
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: SNMP module for PHP
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-pcntl 4 июля 2018 г. 22:464 июля 2018 г. 22:46
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: Process Control Module for PHP (pcntl)
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-ldap 4 июля 2018 г. 22:464 июля 2018 г. 22:46
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: LDAP module for PHP
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-xmlreader 4 июля 2018 г. 22:454 июля 2018 г. 22:45
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: PHP module for support XML
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
php7-pdo_odbc 4 июля 2018 г. 22:454 июля 2018 г. 22:45
Версия: 7.2.6-alt1.M70C.1
О пакете: ODBC driver for PHP Data Objects Interface
Изменения:
- Rebuild with php7-7.2.6-alt1.M70C.1
Наверх