Зависимость libpolkitqt5-qt5-devel

i586-libpolkitqt5-qt5-devel-0.112.0-alt3
О пакете: Development files for PolicyKit Qt 5 bindings
liblxqt-0.15.1-alt1
О пакете: Core utility library for LxQt components
lxqt-admin-0.15.0-alt1
О пакете: LXQt system administration tool
lxqt-policykit-0.15.0-alt1
О пакете: Policykit authentication agent
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх