Пакет qt5-base

Исходный пакет: qt5-base
Версия: 5.12.9-alt1
Собран:  29 октября 2020 г. 15:32
 в задании #260535
Категория: Система/Библиотеки
Сообщить об ошибке в пакете
Лицензия:  LGPL-2.1 with Qt-LGPL-exception-1.1 or LGPL-3.0-only
О пакете:  Qt5 - QtBase components
Описание: 
Qt is a software toolkit for developing applications.

This package contains base tools, like string, xml, and network
handling.
Список rpm-пакетов, предоставляемых данным srpm-пакетом: 
libqt5-concurrent (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-concurrent-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-core (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-core-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-dbus (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-dbus-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-eglfsdeviceintegration (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-eglfsdeviceintegration-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-eglfskmssupport (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-eglfskmssupport-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-gui (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-gui-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-network (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-network-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-opengl (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-opengl-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-printsupport (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-printsupport-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-sql (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-sql-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-test (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-test-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-widgets (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-widgets-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-xcbqpa (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-xcbqpa-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-xml (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
libqt5-xml-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-base-common (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-base-devel (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-base-devel-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-base-devel-static (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-base-doc (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-qtbase (noarch)
qt5-qtbase-gui (noarch)
qt5-sql (noarch)
qt5-sql-interbase (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-sql-interbase-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-sql-mysql (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-sql-mysql-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-sql-odbc (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-sql-odbc-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-sql-postgresql (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
qt5-sql-postgresql-debuginfo (x86_64, ppc64le, i586, armh, aarch64)
rpm-macros-qt5 (noarch)
Сопровождающий: Sergey V Turchin
Список участников: 
Sergey V Turchin
Nikita Ermakov
Aleksei Nikiforov
Последние изменения:
22 июня 2020 г. Sergey V Turchin 5.12.9-alt1
- new version
28 мая 2020 г. Nikita Ermakov 5.12.8-alt4
- add RISC-V detection
6 мая 2020 г. Sergey V Turchin 5.12.8-alt3
- reduce kernel version requires for OVZ kernel

Наверх