Зависимость mono(System)

mono-core-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: The Mono CIL runtime, suitable for running .NET code
mono-devel-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: Development tools for Mono
referenceassemblies-pcl-2014.04.14-alt2.S1
О пакете: PCL reference assemblies for .NET
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх