Зависимость mono(System.Data)

mono-core-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: The Mono CIL runtime, suitable for running .NET code
mono-data-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: Database connectivity for Mono
mono-devel-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: Development tools for Mono
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх