Зависимость mono(System.Windows.Forms)

mono-core-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: The Mono CIL runtime, suitable for running .NET code
mono-devel-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: Development tools for Mono
mono-winforms-5.20.1.19-alt3.1
О пакете: Windows Forms implementation for Mono
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх