Пакет gtk-chtheme: Ошибки

Назначение
Описание
4424CLOSED WONTFIXgtk-chthemeSisyphusnormalnobody2005-08-30Предложение по группе в меню