Пакет mozilla-plugin-kaffeine: Ошибки

  • CLOSED
  • CLOSED
Назначение
Описание
20102CLOSED FIXEDmozilla-plugin-kaffeineSisyphusnormalSergey V Turchin2009-10-20не паковать каталог %browser_plugins_path
21781CLOSED NOTABUGmozilla-plugin-kaffeineSisyphusenhancementSergey V Turchin2009-09-29NMU: rebuilt with browser-plugins-npapi