Пакет clamav

src:
clamav-0.99.1-alt0.M60P.1.src.rpm (2ae104aabd2531958a4b7fcfe373fed0)12.2 MB
noarch:
clamav-manual-0.99.1-alt0.M60P.1.noarch.rpm (14cc85bdbc3476294dc98f6c91a8a354)210.5 KB
x86_64:
clamav-freshclam-debuginfo-0.99.1-alt0.M60P.1.x86_64.rpm (af364273b0a7559ea47a02c0607d2842)180.5 KB
libclamav-devel-0.99.1-alt0.M60P.1.x86_64.rpm (ad97285f0a706581c62994e0659cbca2)20.1 KB
clamav-0.99.1-alt0.M60P.1.x86_64.rpm (9b3f7bab42ecd8c23c6da4059f892d2e)353.7 KB
clamav-debuginfo-0.99.1-alt0.M60P.1.x86_64.rpm (876adcdef18bb929dc0ca5c950164685)418.9 KB
libclamav7-0.99.1-alt0.M60P.1.x86_64.rpm (c756a823a6f2e48dba4228456dd18e95)3.2 MB
clamav-freshclam-0.99.1-alt0.M60P.1.x86_64.rpm (b8fc28fae19e5506de93389e0e05849d)81.6 KB
libclamav7-debuginfo-0.99.1-alt0.M60P.1.x86_64.rpm (5f81d778a3fbdcfed596dbdbfae3dc45)21.8 MB
i586:
libclamav7-debuginfo-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (cb202f03b00025b071e2ca4865896a1a)21.5 MB
clamav-freshclam-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (665afb3b8bd2ab4d9601a04b07387bf3)78.3 KB
libclamav7-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (4bf0a6c9ccf8de5db2f7ed71312481a4)3.1 MB
libclamav-devel-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (caeb7e77f31ea1a19859539abd0873e5)20.1 KB
clamav-debuginfo-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (703da82780ce6c6179fe99ca82419467)407.5 KB
clamav-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (56bf29a99b8fa0a131749c3739ba41b4)339.6 KB
clamav-freshclam-debuginfo-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (886fa460141fb6932b0f0fb6aad70c3a)177.2 KB
x86_64-i586:
i586-libclamav-devel-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (c117a333d7c572a84ca4cc3aad887940)12.5 KB
i586-libclamav7-0.99.1-alt0.M60P.1.i586.rpm (b84118282a94857d02bfba4b194f6fef)3.4 MB
Наверх