Категория Графические оболочки/MATE

mate-mplayer 27 марта 2014 г. 13:3827 марта 2014 г. 13:38
Версия: 1.0.8-alt0.M70P.1
О пакете: An MPlayer GUI, a full-featured binary
Изменения:
- Backport to p7 branch
mate-session 14 сентября 2013 г. 20:1414 сентября 2013 г. 20:14
Версия: 1.6.1-alt1_3
О пакете: MATE Desktop session manager
Изменения:
- new fc release
mate-applets 16 апреля 2013 г. 1:2716 апреля 2013 г. 1:27
Версия: 1.6.1-alt1_1
О пакете: MATE Desktop panel applets
Изменения:
- new fc release
mate 12 апреля 2013 г. 15:1212 апреля 2013 г. 15:12
Версия: 1.6.0-alt2
О пакете: MATE Desktop installers
Изменения:
- gst-plugins-good added to mate-default
mate-system-monitor 9 апреля 2013 г. 20:419 апреля 2013 г. 20:41
Версия: 1.6.0-alt1_1
О пакете: Process and resource monitor
Изменения:
- new fc release
mate-file-manager-actions 23 февраля 2013 г. 17:5323 февраля 2013 г. 17:53
Версия: 1.5.0-alt2_0101
О пакете: Caja extension for customizing the context menu
Изменения:
dropped obsolete mate-conf BR:
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх