Пакет gtk3-theme-clearlooks-phenix: Ошибки

НазначениеОписание
38871CLOSED FIXEDgtk3-theme-clearlooks-phenixSisyphusminorAndrey Cherepanov2020-09-04gtk3-theme-clearlooks-phenix package contains .gear directory
31996CLOSED FIXEDgtk3-theme-clearlooks-phenixBranch p8normalAndrey Cherepanov2018-08-27Конфликт файлов с clearlooks-phenix-gtk3-theme