Категория Документация

docs-alt-kworkstation 20 августа 2021 г. 16:1120 августа 2021 г. 16:11
Версия: 9.2-alt2
О пакете: ALT KWorkstation documentation
Изменения:
- server-network delete alterator-net-domain, squid, squidmill, dhcp, ulogd
- update screenshots
- typo fixes, small improvements
docs-alt-server-v 2 августа 2021 г. 12:492 августа 2021 г. 12:49
Версия: 9.2-alt1
О пакете: ALT Server V documentation
Изменения:
- update to ALT Server V 9.2
docs-alt-server 9 июля 2021 г. 14:449 июля 2021 г. 14:44
Версия: 9.2-alt1
О пакете: ALT Server documentation
Изменения:
- update to ALT Server 9.2
- add OpenUDS
docs-alt-workstation 7 июля 2021 г. 17:317 июля 2021 г. 17:31
Версия: 9.2-alt1
О пакете: ALT Workstation documentation
Изменения:
- update to ALT Workstation 9.2
docs-alt-education 28 апреля 2021 г. 9:5228 апреля 2021 г. 9:52
Версия: 9.2-alt2
О пакете: ALT Education documentation
Изменения:
- update to latest public distr
- add alterator-update-kernel, synfigstudio
docs-simply-linux 21 апреля 2021 г. 10:0521 апреля 2021 г. 10:05
Версия: 9.09-alt3
О пакете: Simply Linux documentation
Изменения:
- update to Simply Linux 9.1
- add alterator-update-kernel, obs-studio
pve-docs 11 декабря 2020 г. 16:3111 декабря 2020 г. 16:31
Версия: 6.3.1-alt1
О пакете: PVE Documentation
Изменения:
- 6.3-1
man-pages-ru 3 ноября 2019 г. 17:263 ноября 2019 г. 17:26
Версия: 5.03-alt1
О пакете: Russian translations of OS GNU/*/Linux manpages
Изменения:
- 5.03-2390-2390-20191017 (Closes: #37418)
man-pages 3 ноября 2019 г. 17:253 ноября 2019 г. 17:25
Версия: 5.3-alt1
О пакете: Man (manual) pages from the Linux Documentation Project
Изменения:
- 5.2 -> 5.3.
kicad-doc 4 сентября 2019 г. 10:394 сентября 2019 г. 10:39
Версия: 5.1.4-alt1
О пакете: Documentation and tutorials for kicad
Изменения:
- new version 5.1.4
asciidoctor 20 июня 2019 г. 13:4520 июня 2019 г. 13:45
Версия: 2.0.10-alt1
О пакете: A fast text processor and publishing toolchain for converting AsciiDoc content to different formats
Изменения:
- Use Ruby Policy 2.0
- Bump to 2.0.10
docs-alt-spworkstation 15 января 2019 г. 12:5415 января 2019 г. 12:54
Версия: 8.0-alt3
О пакете: ALT SP Workstation documentation
Изменения:
- fix typo
- update screenshots
- added user-selinux, boot option
docs-kdesktop 25 мая 2017 г. 23:4925 мая 2017 г. 23:49
Версия: 7.0.5-alt5
О пакете: KDesktop documentation
Изменения:
- closes bug: #31741
man-pages-ru-extra 4 мая 2017 г. 12:434 мая 2017 г. 12:43
Версия: 0.1-alt6
О пакете: Extra collection of Russian translations of OS GNU/*/Linux manpages
Изменения:
- update sources.list
docs-centaurus 17 февраля 2017 г. 14:2217 февраля 2017 г. 14:22
Версия: 7.0.5-alt4
О пакете: Centaurus documentation
Изменения:
- update Conflicts list
docs-lxdesktop-lite 17 февраля 2017 г. 14:1917 февраля 2017 г. 14:19
Версия: 6.0-alt6
О пакете: ALTLinux LXDEesktop Lite documentation
Изменения:
- update Conflicts list
docs-lxdesktop 17 февраля 2017 г. 14:1717 февраля 2017 г. 14:17
Версия: 6.0-alt6
О пакете: ALTLinux LXDEsktop Standart documentation
Изменения:
- update Conflicts list
docs-school-junior 17 февраля 2017 г. 14:1517 февраля 2017 г. 14:15
Версия: 7.0.5-alt3
О пакете: School Junior documentation
Изменения:
- update Conflicts list
docs-school-server 17 февраля 2017 г. 14:1317 февраля 2017 г. 14:13
Версия: 7.0.5-alt3
О пакете: School Server documentation
Изменения:
- update Conflicts list
docs-school-teacher 17 февраля 2017 г. 14:1217 февраля 2017 г. 14:12
Версия: 7.0.5-alt3
О пакете: School Teacher documentation
Изменения:
- update Conflicts list
Наверх