Пакет flex: Изменения

Последнее изменение


2 июня 1997 г. Erik Troan <ewt@redhat.com>
- built against glibc
20 марта 1997 г. Michael Fulbright <msf@redhat.com>
- Updated to v. 2.5.4