Категория Система/Библиотеки

usbids 21 мая 2022 г. 2:0621 мая 2022 г. 2:06
Версия: 20220520-alt1
О пакете: Repository of USB vendor IDs
Изменения:
- repocop cronbuild 20220520. At your service.
qt5-tools 27 апреля 2022 г. 11:2227 апреля 2022 г. 11:22
Версия: 5.12.12-alt1.1
О пакете: Qt5 - QtTool components
Изменения:
- re-enable BR: clang-devel llvm-devel on all arches
qt5-webkit 26 апреля 2022 г. 18:2126 апреля 2022 г. 18:21
Версия: 5.212.0-alt17.E2K.3
О пакете: Qt5 - QtWebKit components
Изменения:
- E2K: srpm_cleanup related ftbfs fixup
qt5-script 26 апреля 2022 г. 18:1826 апреля 2022 г. 18:18
Версия: 5.12.12-alt1.E2K.1
О пакете: Qt5 - QtScript component
Изменения:
- E2K: update accordingly
qt5-location 26 апреля 2022 г. 18:1626 апреля 2022 г. 18:16
Версия: 5.12.12-alt1.E2K.1
О пакете: Qt5 - QtLocation component
Изменения:
- E2K: update accordingly
qt5-base 26 апреля 2022 г. 18:1026 апреля 2022 г. 18:10
Версия: 5.12.12-alt1.E2K.1
О пакете: Qt5 - QtBase components
Изменения:
- E2K: un-bootstrap build
libinput 21 апреля 2022 г. 12:4321 апреля 2022 г. 12:43
Версия: 1.18.2-alt1
О пакете: Input devices library
Изменения:
- 1.18.2 (fixed CVE-2022-1215)
krb5 15 марта 2022 г. 13:3915 марта 2022 г. 13:39
Версия: 1.17.2-alt3
О пакете: The Kerberos network authentication system
Изменения:
- Backport fix from 1.18.5 (Fixes: CVE-2021-37750)
polkit 26 января 2022 г. 21:1026 января 2022 г. 21:10
Версия: 0.115-alt2.2
О пакете: PolicyKit Authorization Framework
Изменения:
- NMU (fixes: CVE-2021-4034).
- Applied upstream fix for a trivially exploitable local root vulnerability,
  see https://www.qualys.com/2022/01/25/cve-2021-4034/pwnkit.txt
pcsc-lite-ccid 26 января 2022 г. 11:1626 января 2022 г. 11:16
Версия: 1.4.36-alt1
О пакете: USB CCID IFD Handler
Изменения:
- New version.
qt5-xmlpatterns 17 января 2022 г. 15:3017 января 2022 г. 15:30
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtXmlPatterns component
Изменения:
- new version
qt5-declarative 17 января 2022 г. 15:2817 января 2022 г. 15:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtDeclarative component
Изменения:
- new version
qt5-gamepad 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: A Qt 5 module that adds support for getting events from gamepad devices on multiple platforms.
Изменения:
- new version
qt5-networkauth 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt Network Authenticators
Изменения:
- new version
qt5-remoteobjects 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Qt Remote Objects
Изменения:
- new version
qt5-charts 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Charts component
Изменения:
- new version
qt5-datavis3d 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Data Visualization component
Изменения:
- new version
qt5-speech 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtSpeech component
Изменения:
- new version
qt5-3d 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Qt3D QML bindings and C++ APIs
Изменения:
- new version
qt5-canvas3d 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Canvas3d component
Изменения:
- new version
Наверх