Категория Система/Библиотеки

qt5-webengine 14 февраля 2022 г. 15:0314 февраля 2022 г. 15:03
Версия: 5.12.12-alt0.1.mips1
О пакете: Qt5 - QtWebEngine components
Изменения:
- build on mipsel
pciids 8 февраля 2022 г. 2:058 февраля 2022 г. 2:05
Версия: 20220207-alt1
О пакете: Repository of PCI IDs (pci.ids database)
Изменения:
- repocop cronbuild 20220207. At your service.
polkit 26 января 2022 г. 17:5526 января 2022 г. 17:55
Версия: 0.116-alt2.M90P.4
О пакете: PolicyKit Authorization Framework
Изменения:
- (Fixes: CVE-2021-4034)
qt5-tools 18 января 2022 г. 10:3418 января 2022 г. 10:34
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtTool components
Изменения:
- new version
qt5-xmlpatterns 17 января 2022 г. 15:3017 января 2022 г. 15:30
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtXmlPatterns component
Изменения:
- new version
qt5-declarative 17 января 2022 г. 15:2817 января 2022 г. 15:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtDeclarative component
Изменения:
- new version
qt5-base 17 января 2022 г. 15:2717 января 2022 г. 15:27
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtBase components
Изменения:
- new version
qt5-gamepad 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: A Qt 5 module that adds support for getting events from gamepad devices on multiple platforms.
Изменения:
- new version
qt5-networkauth 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt Network Authenticators
Изменения:
- new version
qt5-remoteobjects 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Qt Remote Objects
Изменения:
- new version
qt5-webview 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt Web View
Изменения:
- new version
qt5-charts 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Charts component
Изменения:
- new version
qt5-datavis3d 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Data Visualization component
Изменения:
- new version
qt5-speech 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtSpeech component
Изменения:
- new version
qt5-3d 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Qt3D QML bindings and C++ APIs
Изменения:
- new version
qt5-canvas3d 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Canvas3d component
Изменения:
- new version
qt5-scxml 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - SCXML (state machine notation) compiler and related tools
Изменения:
- new version
qt5-virtualkeyboard 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtQuick virtual keyboard component
Изменения:
- new version
qt5-graphicaleffects 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - QtGraphicalEffects component
Изменения:
- new version
qt5-wayland 14 января 2022 г. 17:2814 января 2022 г. 17:28
Версия: 5.12.12-alt1
О пакете: Qt5 - Wayland platform support and QtCompositor module
Изменения:
- new version
Наверх