Репозитории ALT
Последнее обновление в Пт, 24 июля 2020, 14:09:54 +0000 | Пакетов: 24092
en ru
Поиск по сайтуПо запросу «lxqt » во всех ветвях найдено 25 пакетов:


пакет версии собрано URL-адрес описание
lxqt 0.15-alt1 0.14-alt4 0.14-alt3 0.14-alt3 0.14-alt3 0.13-alt1 12 месяца назад https://lxqt.org Meta package for install LxQt
lxqt-lightdm-greeter 0.7.0-alt2.M70T.1 около 6 лет назад http://lxqt.org LightDM greeter for LXQt
liblxqt 0.16.0-alt1 0.15.1-alt1 0.14.1-alt2 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Core utility library for LxQt components
lxqt-admin 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 5 месяца назад https://github.com/lxqt/lxqt-admin LXQt system administration tool
lxqt-build-tools 0.8.0-alt1 0.7.0-alt1 0.6.0-alt1 0.6.0-alt1 0.5.0-alt0.M80P.1 5 месяца назад https://lxqt.org Various packaging tools and scripts for LXQt applications
lxqt-common 1:0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 больше 5 лет назад http://lxqt.org Default configuration files for LXQt desktop session
lxqt-globalkeys 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.2-alt1.1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Service used to register global keyboard shortcuts
lxqt-l10n 0.13.0-alt1.M80P.1 больше 2 лет назад https://lxqt.org Translations of LXQt
lxqt-panel 0.16.0-alt1 0.15.1-alt1 0.15.0-alt1 0.10.0-alt2.M80C.2 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt1.M80P.1 0.10.0-alt2 0.8.0-alt1.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Desktop panel
lxqt-powermanagement 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Powermanagement module for LXQt
lxqt-qtplugin 0.16.0-alt1 0.15.1-alt1 0.14.0-alt1 0.14.0-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt1.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org LxQt platform integration plugin for Qt
lxqt-themes 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.0-alt1 0.14.0-alt1 0.13.0-alt1 5 месяца назад https://lxqt.org Themes, graphics and icons for LXQt
lxqt-about 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org About dialog of LXDE-Qt
lxqt-appswitcher 0.7.0-alt2.M70T.1 около 6 лет назад http://lxqt.org Application switcher
lxqt-archiver 0.3.0-alt1 0.2.0-alt1 5 месяца назад https://lxqt.org A simple & lightweight desktop-agnostic Qt file archiver
lxqt-config 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.10.0-alt2.M80C.1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt2 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org LXDE-Qt system configurations (control center)
lxqt-notificationd 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.10.0-alt1.M80C.1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Notification service
lxqt-openssh-askpass 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Used to ask for user/password with GUI for OpenSSH
lxqt-policykit 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Policykit authentication agent
lxqt-runner 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Tool used to launch programs quickly by typing their names
lxqt-session 0.16.0-alt1 0.15.0-alt1 0.14.1-alt1 0.14.1-alt1 0.13.0-alt0.M80P.1 0.10.0-alt1 0.8.0-alt0.M70T.1 5 месяца назад https://lxqt.org Session manager
lxqt-sudo 0.16.0-alt1.1 0.15.0-alt1 5 месяца назад https://github.com/lxqt/lxqt-sudo GUI frontend for sudo/su
Kvantum 0.19.0-alt1 0.16.0-alt1 0.16.0-alt1 0.16.0-alt1 0.11.1-alt1 около 1 месяца назад https://github.com/tsujan/Kvantum SVG-based theme engine for Qt5, KDE and LXQt
liblxqt-mount 0.8.0-alt0.M70T.1 около 6 лет назад http://lxqt.org Library used to manage removable devices
imgp 2.7-alt1_2 около 1 года назад https://github.com/jarun/imgp Multi-core batch image resizer and rotator

 
Проект Geyser основан на коде из проекта Prometheus 2.0, который был доступен по лицензии MIT