Пакет qt5-sql-mysql

Бинарный пакет: qt5-sql-mysql
Версия: 5.15.2-alt8
Архитектура: armh
Собран:  11 января 2022 г. 15:16
 в задании #293270
Исходный пакет: qt5-base
Категория: Система/Библиотеки
Сообщить об ошибке в пакете
Лицензия:  LGPL-2.1 with Qt-LGPL-exception-1.1 or LGPL-3.0-only
О пакете:  MySQL driver for Qt5 SQL classes
Описание: 
MySQL driver for Qt's SQL classes (QMYSQL)
Сопровождающий: Sergey V Turchin
Список участников: 
Sergey V Turchin
Aleksei Nikiforov
Nikita Ermakov
Последние изменения:
11 января 2022 г. Sergey V Turchin 5.15.2-alt8
- using zone1970.tab by default
23 ноября 2021 г. Sergey V Turchin 5.15.2-alt7
- build without internal mimetype database
- build without sctp
- update kde/5.15 branch patches
17 сентября 2021 г. Aleksei Nikiforov 5.15.2-alt6
- Updated fix for QTBUG-49771, fixing QTBUG-95108 and QTBUG-95289.

Наверх