Пакет qt5-sql-postgresql-debuginfo: Информация

Бинарный пакет: qt5-sql-postgresql-debuginfo
Версия: 5.15.4-alt1
Архитектура: i586
Собран:  9 июля 2022 г. 6:53 в задании #303281
Исходный пакет: qt5-base
Сообщить об ошибке в пакете
Домашняя страница: http://qt.io/

Лицензия: LGPL-2.1 with Qt-LGPL-exception-1.1 or LGPL-3.0-only
О пакете: PostgreSQL drivers for Qt5 SQL classes (debug files)
Описание: 
This package provides debug information for package qt5-sql-postgresql.

Сопровождающий: Sergey V Turchin

Список участников:
Sergey V Turchin
Aleksei Nikiforov
Nikita Ermakov

Последнее изменение


4 июля 2022 г. Sergey V Turchin 5.15.4-alt1
- new version
30 мая 2022 г. Sergey V Turchin 5.15.2-alt15
- add fix against QTBUG-94557 (closes: 42524)
18 мая 2022 г. Sergey V Turchin 5.15.2-alt14
- update fixes from kde/qt-5.15