Зависимость qt5-tools-devel-static

qt5-tools-devel-5.15.2-alt5
О пакете: Development files for qt5-tools
qt5-tools-devel-static-5.15.2-alt5
О пакете: Development files for qt5-tools
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх