Репозитории ALT
Последнее обновление в Пт, 24 июля 2020, 14:09:54 +0000 | Пакетов: 24184
en ru
Исходные пакеты в ветвях
свернуть окно
 • 0.7.159-alt1
Группа :: Система/Настройка/Пакеты
Исходный пакет: alt-gpgkeys

2021-04-04 Дмитрий Левин 0.8.9-alt1

  - Added keys:
   + voropaevdmtr@ (61C45E58; see #39483);
   + kernelpony@ (E659B074; a pet of vt@).
    

2021-03-30 Дмитрий Левин 0.8.8-alt1

  - Replaced key: mcpain@ (CFE5AD4F -> 298E0EA4; see #39852).
    

2021-03-25 Дмитрий Левин 0.8.7-alt1

  - Renewed key: nir@ (0CAE7AAC; see #35053).
    

2021-03-25 Дмитрий Левин 0.8.6-alt1

  - Added key: bne@ (34D43160; see #39461).
    

2021-03-05 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.8.5-alt1

  - Added key: neurofreak@ (2CA6C6FD; see #39613).
  - Added key: kaf@ (127CA906; see #39627).
    

2021-02-17 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.8.4-alt1

  - Added key: egori@ (6BDF202A; see #39659).
    

2021-02-03 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.8.3-alt1

  - Replaced key: arbars@ (6C3802AA -> EB364EC5; closes: #39333).
    

2020-11-30 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.8.2-alt1

  - Added key: dshein@ (56DDDB04; see #39180).
    

2020-11-10 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.8.1-alt1

  - Updated the uid of key: cas@ (A9EBF131; closes: #38971).
  - Updated expired key: gremlin@ (3D879005; closes: #39088).
  - Added keys:
   + zah@ (A585426A; see #37407);
   + svn17@ (968F43DD; see #37945);
   + keremet@ (5ABE916A; see #38138);
   + khab@ (02FE1611; see #38797).
    

2020-08-14 Дмитрий Левин 0.8.0-alt1

  - Added alt-rpmkeys and alt-rpmkeys-utils packages.
    

2020-08-06 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.175-alt1

  - Replaced key: gkot@ (21C4D4CB -> 6AD47E1A; closes: #38728).
    

2020-07-17 Дмитрий Левин 0.7.174-alt1

  - Replaced key: vseleznv@ (2AD3A84B -> F21EB107; closes: #38432).
    

2020-06-04 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.173-alt1

  - Updated key: darktemplar@ (D4C6316F; closes: #35057).
    

2020-06-02 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.172-alt1

  - Updated expired key: underwit@ (1FA66FA3; closes: #38571).
    

2020-04-13 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.171-alt2

  - Fixed previous changelog entry.
    

2020-04-13 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.171-alt1

  - Updated expired key: manowar@ (A321B068; closes: #38344).
    

2020-03-30 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.170-alt1

  - Updated key: arseny@ (62E619E5; closes: #38291).
  - Added keys:
   + mattaku@ (E8FAAE39; see #38040);
   + kevl@ (7B247518; see #37940).
    

2020-03-03 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.169-alt1

  - Updated expired key: ildar@ (799AEF89; closes: #22294).
  - Added keys:
   + pav@ (0C72E18D; see #38059);
   + rav263@ (119B912B; see #37984).
    

2020-01-31 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.168-alt1

  - Replaced key: snowmix@ (4DE2462A -> E2F5E034; closes: #37955).
  - Updated key: bircoph@ (5372756C; closes: #37932).
    

2020-01-20 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.167-alt1

  - Updated expired keys:
   + x09@ (0C16659B; see: #34359);
   + naf@ (DD7132A6; closes: #37772).
    

2019-12-25 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.166-alt1

  - Added key: nickf@ (FB7F7DCC; see #36074).
    

2019-12-09 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.165-alt1

  - Added key: greh@ (880615FF; see #37333).
  - Changed License tags to GPL-2.0-or-later.
    

2019-10-29 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.164-alt1

  - Added key: nir@ (0CAE7AAC; see #35053).
  - Added key: zacat@ (ABF555DC; see #35204).
    

2019-09-30 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.163-alt1

  - Added key: arbars@ (6C3802AA; see #37105).
    

2019-08-06 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.162-alt1

  - Added keys:
   + valentina@ (46F5A98B; see #37006);
   + admsasha@ (C5858BFA; see #37066).
  - Replaced key: asy@ (D06F61FB -> 54F8ABD4; closes: #37034).
    

2019-07-30 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.161-alt1

  - Added key: snowmix@ (4DE2462A; see #35818).
    

2019-05-27 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.160-alt1

  - Added keys:
   + alt-sisyphus-ports@ (CBE14E8F);
   + alt-p9-ports@ (A8F77FE6).
    

2019-05-16 Дмитрий Левин 0.7.159-alt1

  - Added key: alt-sisyphus@ (DA2773BB).
    

2019-05-15 Дмитрий Левин 0.7.158-alt1

  - Added keys:
   + andy@ (AADF47CB; see #36480);
   + alt-p9@ (7AED4D09).
    

2019-04-18 Дмитрий Левин 0.7.157-alt1

  - Replaced key: arei@ (A564E495 -> 7F7B2C7F; closes: #36625).
    

2019-04-17 Дмитрий Левин 0.7.156-alt1

  - Updated expired key:
   + manowar@ (A321B068; closes: #34789).
  - Added keys:
   + ptrnine@ (2CDB119C; see #35619);
   + rbapin@ (A9CE4585; see #35639).
    

2019-01-24 Дмитрий Левин 0.7.155-alt1

  - Replaced key: imz@ (09F75778 -> FDE45C46; closes: #35923).
    

2018-12-17 Дмитрий Левин 0.7.154-alt1

  - Added keys:
   + kastet@ (775C76D4; see #34903);
   + egorz@ (88A0B1E6; see #34857);
   + vercha@ (3CB9A2B8; see #35563).
    

2018-11-26 Дмитрий Левин 0.7.153-alt1

  - Added keys:
   + amakeenk@ (D2BC7068; see #35485);
   + krash@ (517F91EB; see #33992).
    

2018-11-15 Дмитрий Левин 0.7.152-alt1

  - Replaced key: rider@ (6BE5C0AB -> 090F291E; see #35027).
  - Added key: bip@ (0B47A5A8; see #34897).
    

2018-10-29 Дмитрий Левин 0.7.151-alt1

  - Added keys:
   + mikhailnov@ (55E84CE1; see #35315);
   + lvol@ (CFCCAE0D; see #35230).
    

2018-08-16 Дмитрий Левин 0.7.150-alt1

  - Added keys:
   + majioa@ (00F19E2D; see #35086);
   + mars@ (295B9BBF; #35230).
    

2018-08-08 Дмитрий Левин 0.7.149-alt1

  - Added keys:
   + anton@ (8A6FE6AB; see #30734);
   + pak@ (CC23C2B8; see #35030).
    

2018-08-03 Дмитрий Левин 0.7.148-alt1

  - Added key: underwit@ (1FA66FA3; see #35035).
    

2018-07-25 Дмитрий Левин 0.7.147-alt1

  - Added key: arei@ (A564E495; see #35093).
  - Removed keys:
   + zoros@ (72D56A88; see #33331);
   + stark@ (A846BEC7; see #33635).
    

2018-06-19 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.146-alt1

  - Updated expired key: darktemplar@ (D4C6316F; closes: #35057).
    

2018-06-07 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.145-alt1

  - Replaced key: cow@ (230B7611 -> 97FDAF8D; closes: #31130).
    

2018-06-01 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.144-alt1

  - Added key: omg@ (21E5D85B; closes: #34563).
  - Added key: asheplyakov@ (4EBCC542; closes: #34883).
  - Added key: ac1d@ (7D2CE7FB; closes: #34694).
    

2018-05-28 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.143-alt1

  - Added key: olegeg@ (2973DF7F; closes: #34676).
  - Added key: hepoh@ (11F3210C; closes: #34726).
    

2018-05-03 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.142-alt1

  - Added key: jqt4@ (7FED2BC1; closes: #34659).
    

2018-04-18 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.141-alt1

  - Replaced key: shaba@ (DD9F673B -> BFE05A59; closes: #21654).
    

2018-04-10 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.140-alt1

  - Replaced expired key: manowar@ (7CE4360C -> A321B068; closes: #34789).
    

2018-04-04 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.139-alt1

  - Added key: dzagrebin@ (7A0A93F2; closes: #34529).
    

2018-03-30 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.138-alt1

  - Replaced key: grenka@ (6262D719 -> F502E3C5; closes: #34733).
    

2018-03-23 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.137-alt1

  - Added key: nickel@ (91B59FCF; closes: #34532).
    

2018-03-13 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.136-alt1

  - Added key: mrdrew@ (318C46B0; closes: #34547).
    

2018-03-05 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.135-alt1

  - Added key: vt@ (D40589C4; closes: #34494).
    

2018-02-19 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.134-alt1

  - Added key: aminov@ (F7F5D184; closes: #34007).
    

2018-02-15 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.133-alt1

  - Updated key: bircoph@ (5372756C; closes: #34543).
  - Added key: mik@ (CD713CA3; closes: #34283).
    

2018-02-05 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.132-alt1

  - Replaced expired key: ildar@ (B2052C03 -> 799AEF89; closes: #22294).
  - Added key: aas@ (97B7B549; closes: #34329).
    

2018-01-29 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.131-alt1

  - Added keys:
   + mvoronov@ (87D45ADA; closes: #34438);
   + x09@ (0C16659B; closes: #34359);
   + gkot@ (21C4D4CB; closes: #34282).
    

2018-01-12 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.130-alt1

  - Added key: trubach@ (39CEFF80; closes: #34115).
    

2017-10-24 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.129-alt1

  - Added keys:
   paulelms@ (02A9FF96; closes: #34005);
   bircoph@ (5372756C; closes: #34009).
    

2017-09-28 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.128-alt1

  - Added key: alexey@ (5D97B057; closes: #33730).
    

2017-09-26 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.127-alt1

  - Added key: grenka@ (6262D719; closes: #33877).
    

2017-09-01 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.126-alt1

  - Added key: klark@ (9FF8259F; closes: #33780).
    

2017-08-30 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.125-alt1

  - Replaced expired key: lakostis@ (59D16867 -> C4C4A01E; closes: #33821).
    

2017-08-09 Дмитрий Левин 0.7.124-alt1

  - Replaced key: arseny@ (3E6DF190 -> 62E619E5; closes: #33679).
  - Added key: slev@ (5D9A19E8; closes: #33625).
    

2017-08-02 Дмитрий Левин 0.7.123-alt1

  - Updated expired key: at@ (38E7BB46; closes: #33708).
  - Added key: arseny@ (3E6DF190; closes: #33679).
    

2017-07-21 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.122-alt1

  - Added key: stark@ (A846BEC7; closes: #33635).
    

2017-06-30 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.121-alt1

  - Updated key: obirvalger@ (2840F0FE).
  - Updated expired key: boyarsh@ (83724063).
    

2017-06-26 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.120-alt1

  - Added key: darktemplar@ (D4C6316F; closes: #33560).
    

2017-06-23 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.119-alt1

  - Added key: gremlin@ (3D879005; closes: #33578).
  - Replaced expired key: kirill@ (C78106FB -> 378C3619; closes: #33582).
    

2017-06-13 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.118-alt1

  - Added key: kondratyuk@ (243C51FE; closes: #33504).
    

2017-06-05 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.117-alt1

  - Updated expired key: aris@ (96C47AC2; closes: #33523).
    

2017-05-25 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.116-alt1

  - Replaced expired key: sbolshakov@ (E70A1172 -> 2DA1DFA5).
    

2017-04-13 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.115-alt1

  - Added key: zoros@ (72D56A88; closes: #33331).
    

2017-04-11 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.114-alt1

  - Added key: jenya@ (DD4207C2; closes: #33336).
    

2017-04-03 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.113-alt1

  - Replaced expired key: manowar@ (CB160A7C -> 7CE4360C).
    

2017-03-23 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.112-alt1

  - Added key: kernelbot@ (860B389E; closes: #33269).
    

2017-03-17 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.111-alt1

  - Added key: obirvalger@ (2840F0FE; closes: #33237).
    

2017-02-27 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.110-alt1

  - Added key: mcpain@ (CFE5AD4F; closes: #33146).
    

2017-02-16 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.109-alt1

  - Added key: lepata@ (D69E77A6; closes: #33061).
    

2017-02-07 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.108-alt1

  - Replaced key: week@ (9B062B32 -> 1B9B0273; closes: #33082).
    

2017-01-28 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.107-alt1

  - Added key: lineprinter@ (C6E4FEA1; closes: #33017).
    

2017-01-23 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.106-alt1

  - Added key: grumbler@ (F979132F; closes: #30532).
    

2017-01-12 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.105-alt1

  - Replaced expired key: naf@ (4C8055EB -> DD7132A6; closes: #32989).
    

2016-12-19 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.104-alt1

  - Replaced key: taf@ (9B769DEF -> 1AB92436; closes: #32897).
  - Added key: sotor@ (43502B3E; closes: #32551).
    

2016-12-07 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.103-alt1

  - Replaced key: alexvm@ (28E76F05 -> DAA60B03; closes: #31765).
    

2016-11-01 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.102-alt1

  - Added key: zorg@ (442C06D6; closes: #30311).
    

2016-10-24 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.101-alt1

  - Added key: cronsync@ (A8E6DA50; closes: #32636).
    

2016-10-24 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.100-alt1

  - Replaced key: esyr@ (2C9E8768 -> 298E79A7; closes: #32654).
    

2016-09-15 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.99-alt1

  - Added keys:
   ekorneechev@ (B291E25D; closes: #32418);
   madcracken@ (A9EB25D1; closes: #31328).
    

2016-09-01 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.98-alt1

  - Replaced key: shadrinov@ (11C5751B -> 18C54D44).
    

2016-04-09 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.97-alt1

  - Replaced key: crux@ (11F19995 -> 16EDA98B; closes: #31949).
    

2016-03-16 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.96-alt1

  - Replaced key: pma@ (7D7A6670 -> 220689DD; closes: #31866).
    

2016-01-18 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.95-alt1

  - Updated key: ildar@ (B2052C03; closes: #22294).
    

2015-12-24 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.94-alt1

  - Replaced key: glebfm@ (CF429DFB -> D098D624).
    

2015-12-24 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.93-alt1

  - Added key: vseleznv@ (2AD3A84B; closes: #31633).
    

2015-11-12 Дмитрий Левин 0.7.92-alt1

  - Replaced key: ldv@ (F7DDBB3A -> A340AEB7).
    

2015-11-10 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.91-alt1

  - Replaced expired key: nbr@ (966B352F -> 95781CE0; closes: #31458).
    

2015-10-17 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.90-alt1

  - Added key: qa_glebfm@ (AE998E7A).
    

2015-09-24 Дмитрий Левин 0.7.89-alt1

  - Replaced expired key: shaba@ (5A3D03BA -> DD9F673B).
  - Updated key: solo@ (2BDCCA89; closes: #31177).
    

2015-07-09 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.88-alt1

  - Replaced expired key:
   ali@ (125A1A7E -> FEC65B11; closes: #30781).
  - Replaced key:
   cow@ (64CFCE0B -> 230B7611; closes: #31130).
  - Added key: antohami@ (289D2295; closes: #31125).
    

2015-01-30 Дмитрий Левин 0.7.86-alt1

  - Added key: shadrinov@ (11C5751B; closes: #30319).
    

2015-01-29 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.85-alt1

  - Added key: galizin@ (201950A9; closes: #30547).
    

2014-12-23 Глеб Фотенгауэр-Малиновский 0.7.84-alt1

  - Added key: cheusov@ (B37709ED; closes: #30499).
    

2014-08-06 Дмитрий Левин 0.7.83-alt1

  - Added key: bassmaster@ (185DEF5B; closes: #30168).
    

2014-07-18 Дмитрий Левин 0.7.82-alt1

  - Replaced expired key:
   manowar@ (063E9E37 -> CB160A7C; closes: #30184).
    

2014-05-21 Дмитрий Левин 0.7.81-alt1

  - Added key: akv@ (DA718D1F; closes: #29955).
  - Updated keys: aris@ (96C47AC2).
    

2014-03-04 Дмитрий Левин 0.7.80-alt1

  - Replaced key: zver@ (304B781A -> 6660A9A2; closes: #29841).
  - Added key: danil@ (4FDAC044; closes: #29441).
    

2014-01-17 Дмитрий Левин 0.7.79-alt1

  - Updated key: naf@ (4C8055EB; closes: #25143).
  - Added key: ikar@ (E9C46618; closes: #29605).
    

2014-01-08 Дмитрий Левин 0.7.78-alt1

  - Updated key: ildar@ (B2052C03; closes: #22294).
    

2014-01-07 Дмитрий Левин 0.7.77-alt1

  - Added key: imz@ (09F75778; closes: #29687).
    

2013-11-12 Дмитрий Левин 0.7.76-alt1

  - Replaced key: asdus@ (ABE04615 -> 05DA4602).
  - Added key: barssc@ (62CFAFBE; closes: #29461).
    

2013-09-20 Дмитрий Левин 0.7.75-alt1

  - Added key: cronport@ (E2C322D8; closes: #29339).
    

2013-08-26 Дмитрий Левин 0.7.74-alt1

  - Replaced key:
   karpov@ (8456EC8E -> C3AB1F57; closes: #29293).
    

2013-07-11 Дмитрий Левин 0.7.73-alt1

  - Replaced expired key:
   manowar@ (6661C80B -> 063E9E37; closes: #29174).
    

2013-06-10 Дмитрий Левин 0.7.72-alt1

  - Added key: aoliakh@ (AF267EAC; closes: #29021).
    

2013-06-07 Дмитрий Левин 0.7.71-alt1

  - Updated keys: morozov@ (FD39D372).
    

2013-06-04 Дмитрий Левин 0.7.70-alt1

  - Updated keys: aris@ (96C47AC2).
    

2013-05-22 Дмитрий Левин 0.7.69-alt1

  - Added key: qwest@ (9BE30705; closes: #28764).
    

2013-04-22 Дмитрий Левин 0.7.68-alt1

  - Added key: kotbegemot@ (37005EC8; closes: #28832).
    

2013-04-13 Дмитрий Левин 0.7.67-alt1

  - Added key: qa_ldv@ (1FE22419).
    

2013-03-24 Дмитрий Левин 0.7.66-alt1

  - Added key:
   valintinr@ (F8B56953; closes: #28479).
    

2012-11-15 Дмитрий Левин 0.7.65-alt1

  - Added key:
   cow@ (64CFCE0B; closes: #27969).
    

2012-10-18 Дмитрий Левин 0.7.64-alt1

  - Added key:
   tonik@ (17CAE505; closes: #27772).
  - Replaced key:
   radik@ (8F78840A -> 82C6FAA9; closes: #27857).
    

2012-10-04 Дмитрий Левин 0.7.63-alt1

  - Replaced expired key:
   peet@ (539EAF87 -> 81140BF3).
    

2012-08-07 Дмитрий Левин 0.7.62-alt1

  - Updated keys:
   solo@ (2BDCCA89; closes: #27617).
    

2012-07-31 Дмитрий Левин 0.7.61-alt1

  - Added key:
   asdus@ (ABE04615; closes: #27524).
    

2012-07-23 Дмитрий Левин 0.7.60-alt1

  - Replaced keys:
   lakostis@ (172BC0F5 -> 59D16867; closes: #27562).
    

2012-07-05 Дмитрий Левин 0.7.59-alt1

  - Updated keys:
   manowar@ (6661C80B);
    

2012-06-19 Дмитрий Левин 0.7.58-alt1

  - Updated keys:
   boyarsh@ (83724063);
  - Replaced key:
   kirill@ (9BC907B4 -> C78106FB; closes: #27465).
    

2012-05-31 Дмитрий Левин 0.7.57-alt1

  - Updated keys:
   rider@ (6BE5C0AB; closes: #27380);
    

2012-05-23 Дмитрий Левин 0.7.56-alt1

  - Replaced key:
   sbolshakov@ (C7527023 -> E70A1172).
    

2012-05-03 Дмитрий Левин 0.7.55-alt1

  - Added key:
   ali@ (125A1A7E; closes: #27006).
    

2012-04-22 Дмитрий Левин 0.7.54-alt1

  - Updated key:
   updates@ (231114B3).
    

2012-04-11 Дмитрий Левин 0.7.53-alt1

  - Added key:
   esyr@ (2C9E8768).
    

2012-04-09 Дмитрий Левин 0.7.52-alt1

  - Replaced key:
   icesik@ (50274733 -> CFE26B8C; closes: #27182).
    

2012-03-26 Дмитрий Левин 0.7.51-alt1

  - Replaced key:
   taf@ (ECC29296 -> 9B769DEF; closes: #27127).
    

2012-03-21 Дмитрий Левин 0.7.50-alt1

  - Added key:
   lbutorina@ (2A60EFCE; closes: #26822).
    

2012-03-16 Дмитрий Левин 0.7.49-alt1

  - Remove keys of resigned people:
   raorn@ (AF3ABA49).
    

2012-03-12 Дмитрий Левин 0.7.48-alt1

  - Updated keys:
   baraka@ (480DEE67; closes: #23920);
   zerg@ (1C2A3F08; closes: #26994).
    

2011-11-18 Дмитрий Левин 0.7.47-alt1

  - Updated keys:
   ildar@ (B2052C03; closes: #22294).
    

2011-11-11 Дмитрий Левин 0.7.46-alt1

  - Replaced key:
   mex3@ (082B706A -> B5EDCB43).
    

2011-10-13 Дмитрий Левин 0.7.45-alt1

  - Added key:
   cetus@ (21081521; closes: #25870).
    

2011-09-08 Дмитрий Левин 0.7.44-alt1

  - Added key:
   ogion@ (538E7273; closes: #26204).
    

2011-09-05 Дмитрий Левин 0.7.43-alt1

  - Added key:
   yuk@ (8EBD651C; closes: #26024).
  - Replaced expired key:
   dk@ (6B9ED85C -> 9AF81E60; closes: #26167).
    

2011-08-05 Дмитрий Левин 0.7.42-alt1

  - Added keys:
   dja@ (0A49969E; closes: #25233).
    

2011-07-04 Дмитрий Левин 0.7.41-alt1

  - Replaced expired key:
   manowar@ (96AC4B17 -> 6661C80B; closes: #25823).
    

2011-05-21 Дмитрий Левин 0.7.40-alt1

  - Replaced key:
   peet@ (3156C8D3 -> 539EAF87; closes: #25614).
    

2011-04-19 Дмитрий Левин 0.7.39-alt1

  - Added keys:
   torabora@ (6B078460; closes: #25397);
   mithraenbot@ (C283201A; closes: #24970).
    

2011-04-13 Дмитрий Левин 0.7.38-alt1

  - Added keys:
   mvk@ (6D63969F; closes: #24612);
   malo@ (9B0AED05; closes: #24727).
    

2011-03-30 Дмитрий Левин 0.7.37-alt1

  - Added keys:
   diana@ (38F7E41E; closes: #24767).
    

2011-02-26 Дмитрий Левин 0.7.36-alt1

  - Updated keys:
   naf@ (4C8055EB; closes: #25143).
    

2011-01-13 Дмитрий Левин 0.7.35-alt1

  - Added keys:
   etersoft-security@ (6F0D5886), etersoft-internal@ (72E83043)
   (closes: #24840).
    

2010-12-16 Дмитрий Левин 0.7.34-alt1

  - Replaced keys:
   gab@ (57AA7489 -> 45432555; closes: #24583).
  - Added keys:
   alex@ (2B899CC8; closes: #24762).
    

2010-12-03 Дмитрий Левин 0.7.33-alt1

  - Updated keys:
   ldv@ (F7DDBB3A).
  - Removed expired keys:
   atl@ (8E5A40B8; expired 2010-06-22);
   barabashka@ (19F61B3C; expired 2010-05-26);
   kharpost@ (8EC58E3D; expired 2010-08-14);
   robin@ (E3AB63F3; expired 2010-04-26).
    

2010-11-12 Дмитрий Левин 0.7.32-alt1

  - Added keys:
   pauli@ (6B05E9C2; closes: #24083).
    

2010-11-02 Дмитрий Левин 0.7.31-alt1

  - Replaced key:
   raorn@ (F913F30A -> AF3ABA49; closes: #24480).
    

2010-10-18 Дмитрий Левин 0.7.30-alt1

  - Added keys:
   timonbl4@ (59FE2CE6; closes: #24184);
   ach@ (ABBB7E40; closes: #24216).
    

2010-08-27 Дмитрий Левин 0.7.29-alt1

  - Added keys:
   baraka@ (98E5D873; closes: #23920);
   baywind@ (53BD0B4A; closes: #23977);
   cronbuild@ (278EB305; closes: #23922).
    

2010-08-11 Дмитрий Левин 0.7.28-alt1

  - Replaced key:
   radik@ (611552A9 -> 8F78840A; closes: #23862).
    

2010-07-30 Дмитрий Левин 0.7.27-alt1

  - Added keys:
   dd@ (3F596576; closes: #23561).
    

2010-07-23 Дмитрий Левин 0.7.26-alt1

  - Replaced expired key:
   manowar@ (7F7B7BC7 -> 96AC4B17).
    

2010-07-15 Дмитрий Левин 0.7.25-alt1

  - Added keys:
   glebfm@ (CF429DFB; closes: #23714).
    

2010-05-31 Дмитрий Левин 0.7.24-alt1

  - Added keys:
   kaman@ (E3A722F0; closes: #23538).
    

2010-05-25 Дмитрий Левин 0.7.23-alt1

  - Removed ghost keys:
   alexd@ (A00B441F);
   altruist@ (77EEE930);
   andreyka@ (BE63B4B7);
   avatar@ (56D99BDE);
   avd@ (5AB60307);
   avl@ (1DB4F366);
   az@ (637B61FD);
   banzaj@ (52B4447A);
   canis@ (CF39B9D3);
   chumpa@ (61E38C74);
   const@ (A02ACF73);
   darkstar@ (C56C8F21);
   dav@ (1D6DC85D);
   device@ (BCA066BF);
   dfo@ (785C5D0C);
   dh@ (FE4226E5);
   dizatorr@ (60B1A651);
   dketov@ (82A040A8);
   ed@ (450C39A7);
   eupenik@ (81790F8A);
   fc@ (7E70F2A3);
   fomichev@ (DA567B89);
   ghost@ (ACC6A340);
   go@ (2CDB48CD);
   gritzko@ (DC149698);
   hmepas@ (FA2527F1);
   ilar@ (7532D2F2);
   imz@ (45F0B3A0);
   jmura@ (F811B81E);
   koka@ (21F067FA);
   kt@ (85F4AD9A);
   kutovoy@ (9478C3B1);
   llk@ (EA323324);
   luch@ (A633D7C5);
   maldim@ (CFADA95C);
   markelov@ (6B858CF7);
   matveev@ (9686CB9E);
   maverik@ (C322A0C2);
   mb@ (FEA58EA9);
   meaty@ (65E7F7F2);
   mv@ (81153278);
   naumen@ (605AF46D);
   nikon@ (4B3567CE);
   oes@ (C98CF3D2);
   ott@ (26A9E254);
   past@ (DD89E169);
   phoenix@ (1239D355);
   pitch@ (E499447B);
   pvolkov@ (85505A9E);
   rad@ (05171A88);
   riiki@ (FA4D2E9B);
   sacha@ (8B1AE734);
   sadist@ (0EB72CE8);
   saint@ (ED6CE75C);
   scampler@ (07CE0B64);
   seirge@ (6704D662);
   smi@ (A090B5C8);
   someone@ (F60AB998);
   spider@ (77E800F5);
   ssg@ (B7AF5448);
   ssv@ (5F874695);
   sycore@ (8F022DAA);
   tma@ (C9DB6FF2);
   umka@ (155BAB0C);
   userad@ (CD7C4DA7);
   v_p@ (0F71D515);
   vakhov@ (B316FB51);
   vasy@ (B7DBFAED);
   voldar@ (CF22BF31);
   vserge@ (0A210834);
   vsl@ (98C968F9);
   xstranger@ (32AA4F2B);
   yurix@ (FDF0ECB8).
  - Removed expired keys:
   jeninho@ (2B12EEC6, expired 2009-11-17);
   sadeness@ (E048098B, expired 2010-02-04).
   bezruk@ (884158D4, expired 2010-02-25);
   dek@ (EA4DC1D7, expired 2010-03-04);
   brun@ (59ADF9BD, expired 2010-03-21).
  - Added keys:
   rad@ (0FCE73BB; closes: #23284);
   boresexpress@ (A64F0221; closes: #23296);
   mzhukov@ (46309F89; closes: #23404).
    

2010-04-20 Антон Бояршинов 0.7.22-alt1

  - Added keys:
   lamp@ (0AB24E63; closes #23124)
    

2010-04-20 Антон Бояршинов 0.7.21-alt1

  - Added keys:
   rolland@ (280BEAC3; closes #23046)
    

2010-04-14 Антон Бояршинов 0.7.20-alt1

  - Added keys:
   nenderus@ (20BFE6FD; closes #23324)
   letanton@ (DF7C83B7; closes #23326)
    

2010-02-22 Дмитрий Левин 0.7.19-alt1

  - Added keys:
   radik@ (611552A9; closes: #22565).
    

2010-01-28 Дмитрий Левин 0.7.18-alt1

  - Replaced key:
   arc@ (D9AD55AD -> FAF2CACE; closes: #22618).
    

2009-12-23 Дмитрий Левин 0.7.17-alt1

  - Replaced key:
   lnkvisistor@ (4E6333D7 -> FECF3E29; closes: #22408).
    

2009-11-18 Stanislav Ievlev 0.7.16-alt1

  - Updated keys:
   inger@ (EF2A6826)
    

2009-11-16 Дмитрий Левин 0.7.15-alt1

  - Updated keys:
   ildar@ (B2052C03; closes: #22294).
    

2009-11-10 Дмитрий Левин 0.7.14-alt1

  - Replaced key:
   anyr@ (6F57286E -> F3B462C2).
    

2009-11-04 Дмитрий Левин 0.7.13-alt1

  - Added keys:
   repocop@ (E029A65B; closes: #22132).
  - Changed packaging to noarch.
    

2009-11-01 Дмитрий Левин 0.7.12-alt1

  - Replaced key:
   dkr@ (1BD0636C -> 9B22C967; closes: #21926).
  - Added keys:
   elly@ (2B42763F; closes: #21691).
   michael@ (607A0B33; closes: #22030).
    

2009-10-22 Дмитрий Левин 0.7.11-alt1

  - Updated keys:
   updates@ (231114B3).
  - Replaced key:
   nbr@ (9D54ED87 -> 966B352F; closes: #21969).
    

2009-09-21 Дмитрий Левин 0.7.10-alt1

  - Updated keys:
   shaba@ (5A3D03BA; closes: #21654).
    

2009-08-21 Дмитрий Левин 0.7.9-alt1

  - Replaced keys:
   dottedmag@ (A26F54C8 -> 3E338888; closes: #20009).
    

2009-08-21 Дмитрий Левин 0.7.8-alt1

  - Replaced keys:
   stalker@ (71F22C05 -> 4CBDFEAD; closes: #21100).
  - Added keys:
   platform5@ (556DF34A).
    

2009-08-17 Дмитрий Левин 0.7.7-alt1

  - Replaced keys:
   kharpost@ (B6D80A43 -> 8EC58E3D; closes: #21079).
  - Added keys:
   alecs@ (4222D8AA; closes: #20870).
    

2009-08-09 Дмитрий Левин 0.7.6-alt1

  - Replaced keys:
   evyscr@ (7688321E -> E3F3C431; closes: #20953).
  - Added keys:
   vostok@ (ADFFBCC0; closes: #20853).
  - Removed keys:
   avp@ (CD94DF33, expired 2008-08-03);
   blake@ (2DEF51AD, expired 2009-03-07);
   gilving@ (874FA95A, expired 2009-04-19);
   migor@ (CBEF2737, expired 2009-02-01).
    

2009-07-27 Дмитрий Левин 0.7.5-alt1

  - Updated keys:
   solo (2BDCCA89; closes: #20881).
    

2009-06-28 Дмитрий Левин 0.7.4-alt1

  - Replaced keys:
   manowar (A53F070A -> 7F7B7BC7).
  - Updated keys:
   avm (E3069EBD; closes: #20621).
    

2009-06-22 Дмитрий Левин 0.7.3-alt1

  - Updated key: p_solntsev -> psolntsev (33DDE4EB).
    

2009-06-08 Дмитрий Левин 0.7.2-alt1

  - Replaced keys:
   wrar (1166B795 -> 2866F3C1; closes: #20373).
    

2009-06-05 Дмитрий Левин 0.7.1-alt1

  - Replaced keys:
   thresh (FAAB9084 -> A0AF822A),
   becase (0DCFB5A8 -> DC0F7520),
   m31 (48852C02 -> 4C78E18B).
    

2009-04-29 Stanislav Ievlev 0.7-alt2

  - update keys: bertis (closes: #19816)
    

2009-04-20 Stanislav Ievlev 0.7-alt1

  - improve subkey check and strip
  - fix keys: anarresti (closes: #19654)
    

2009-04-17 Stanislav Ievlev 0.6-alt2

  - add keys: vitus
    

2009-04-08 Stanislav Ievlev 0.6-alt1

  - fix keys: raorn
  - improve alt-gpgkey-check and alt-gpgkey-strip utilities
    

2009-04-08 Stanislav Ievlev 0.5.1-alt5

  - update keys: raorn
    

2009-04-02 Stanislav Ievlev 0.5.1-alt4

  - add keys: andyc, yushi
    

2009-03-16 Stanislav Ievlev 0.5.1-alt3

  - add keys: anarresti
    

2009-02-09 Stanislav Ievlev 0.5.1-alt2

  - add keys: lizzard, remaks
    

2009-02-08 Дмитрий Левин 0.5.1-alt1

  - Replaced keys:
   abr (885B6677 -> 6A9325EA).
    

2009-01-26 Stanislav Ievlev 0.5-alt16

  - add: zidex
  - update: morozov, kga
    

2009-01-14 Stanislav Ievlev 0.5-alt15

  - add: conoc
  - update: fmartini
    

2008-12-29 Stanislav Ievlev 0.5-alt14

  - add: real, kga, droid
    

2008-12-11 Stanislav Ievlev 0.5-alt13

  - update: lunetta
    

2008-12-04 Stanislav Ievlev 0.5-alt12

  - update: zver
  - add: zlos
    

2008-11-27 Stanislav Ievlev 0.5-alt11

  - add keys: litvinovg, alunix, jeninho
  - replace keys: alexvm
    

2008-11-10 Stanislav Ievlev 0.5-alt10

  - add keys: alexvm, alsroot, vaa
    

2008-11-06 Stanislav Ievlev 0.5-alt9

  - replace keys: piastry, greg
    

2008-10-31 Stanislav Ievlev 0.5-alt8

  - replace keys: lnkvisistor
    

2008-10-24 Stanislav Ievlev 0.5-alt7

  - add keys: kharpost, lnkvisistor, piastry
    

2008-10-07 Stanislav Ievlev 0.5-alt6

  - add keys: dkoryavov, dplakhov, hsv, lbeasty
  - replace key: vvpi
    

2008-09-26 Stanislav Ievlev 0.5-alt5

  - add keys: rom_as lunetta
  - replace key: zhum
    

2008-09-19 Stanislav Ievlev 0.5-alt4

  - add keys: pbb vvpi
  - alt-gpgkey-check: Cleanup (ldv@)
    

2008-09-17 Stanislav Ievlev 0.5-alt3

  - move utilities to separate subpackage
  - update key: genix
  - remove orphaned keys
    

2008-09-15 Stanislav Ievlev 0.5-alt2

  - add utility to strip gpg key
    

2008-09-10 Stanislav Ievlev 0.5-alt1

  - add utility to test gpg key
    

2008-08-29 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt10

  - add keys: ender, rainbow
    

2008-08-06 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt9

  - add key: arc
    

2008-08-05 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt8

  - replace key: karpov
    

2008-07-04 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt7

  - add keys: vip, erthad
    

2008-06-25 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt6

  - add keys: manowar
    

2008-06-18 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt5

  - add keys: yurifil, p_solntsev, becase
    

2008-05-28 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt4

  - replace keys: barabashka
    

2008-05-28 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt3

  - add keys: kipruss
    

2008-05-27 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt2

  - add keys: iv, aris
  - replace keys: vladimir
    

2008-05-14 Stanislav Ievlev 0.4.11-alt1

  - add keys: wart, gray_graff, genix, wart
    

2008-05-07 Дмитрий Левин 0.4.10-alt1

  - Added key: qa-school (5ADE79BC).
    

2008-04-26 Stanislav Ievlev 0.4.9-alt4

  - merge with ldv@ (Remove all remained subkeys)
  - add keys: ildar
    

2008-04-21 Stanislav Ievlev 0.4.9-alt3

  - add keys: amike
    

2008-04-13 Stanislav Ievlev 0.4.9-alt2

  - add keys: shev, loki
    

2008-03-31 Дмитрий Левин 0.4.9-alt1

  - Replaced keys:
    dlebkov (D24EBCA4 -> 4A81DE8B)
  - Removed keys:
    amike (E4A4648A, expired 2007-05-19)
    aris (C1ED20AE, expired 2008-02-25)
    avn (23C409AB, expired 2007-11-19)
    combr (A18DCDDE, expired 2008-03-08)
    cornet (111453ED, expired 2007-05-12)
    cray (A891000F, expired 2006-12-15)
    fattie (881ED0FA, expired 2007-12-17)
    genix (E618D733, expired 2008-03-30)
    greyp (9FDBEDFF, expired 2007-05-31)
    horror (C668B665, expired 2007-12-03)
    ildar (B2052C03, expired 2006-11-11)
    ldv (C1E23429, expired 2006-03-05)
    mouse (5DC64658, expired 2006-09-20)
    sa (2C54D264, expired 2006-06-13)
    

2008-03-16 Stanislav Ievlev 0.4.8-alt5

  - add keys: prividen boris
  - update keys: blake anyr
    

2008-03-06 Stanislav Ievlev 0.4.8-alt4

  - add keys: sem
    

2008-02-28 Stanislav Ievlev 0.4.8-alt3

  - update key: avm
  - add keys: slazav vkni rlz
    

2008-02-27 Stanislav Ievlev 0.4.8-alt2

  - add key: mtbest
    

2008-02-19 Дмитрий Левин 0.4.8-alt1

  - Added key: aspsk
    

2008-02-17 Stanislav Ievlev 0.4.7-alt5

  - update keys: naf
    

2008-02-04 Stanislav Ievlev 0.4.7-alt4

  - add keys: kana balbeko
    

2008-01-24 Stanislav Ievlev 0.4.7-alt3

  - add keys: vladimir slavutich
    

2008-01-04 Stanislav Ievlev 0.4.7-alt2

  - add key: ravil
    

2007-12-20 Дмитрий Левин 0.4.7-alt1

  - Updated keys: at.
    

2007-12-10 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt11

  - replace key: xmm
  - add key: misha
    

2007-11-23 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt10

  - Add keys:
    bertis
    

2007-10-16 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt9

  - Add keys:
    snejok
    

2007-10-12 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt8

  - Add keys:
    aquarius
    redbaron
    zhum
    

2007-10-11 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt7

  - Add keys:
    lodin
    

2007-10-01 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt6

  - Add keys:
    greg
    

2007-09-17 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt5

  - Add keys:
    gab
    

2007-08-10 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt4

  - Add keys:
    worklez
    

2007-07-27 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt3

  - Added keys:
    demion
    

2007-06-29 Stanislav Ievlev 0.4.6-alt2

  - Added keys:
    open
    

2007-06-26 Дмитрий Левин 0.4.6-alt1

  - Updated keys:
    nidd
  - Replaced keys:
    svyt
    

2007-06-18 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt10

  - Replaced keys:
    svyt
    

2007-06-08 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt9

  - Added keys:
    svyt
    

2007-06-08 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt8

  - Added keys:
    dez
    huffman
    sadeness
    

2007-06-05 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt7

  - Updated keys:
    boyarsh
    

2007-06-01 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt6

  - Replaced keys:
    icesik
  - Added keys:
    kurakin
    

2007-05-24 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt5

  - Updated keys:
    sbolshakov
    svd
  - Added keys:
    morozov
    

2007-05-14 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt4

  - Replaced keys for ashen (Alexey Shentzev)
    

2007-05-11 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt3

  - Replaced keys for barabashka (Sergey Lebedev)
    

2007-04-28 Stanislav Ievlev 0.4.5-alt2

  - Added keys:
    874FA95A (Andrey Shelvin aka Gil Ving)
    

2007-04-25 Дмитрий Левин 0.4.5-alt1

  - Added keys:
    07E9C65D (ALT Linux 4.0 backports)
    

2007-04-24 Дмитрий Левин 0.4.4-alt1

  - Added keys:
    231114B3 (ALT Linux 4.0 updates)
    

2007-04-11 Stanislav Ievlev 0.4.3-alt5

  - Added keys:
    3156C8D3 (Peter V. Saveliev)
    DCE06648 (Denis Klimov)
    

2007-04-02 Stanislav Ievlev 0.4.3-alt4

  - Added keys:
    C11B44DB (Andrey Konnov)
    135F2336 (Yuriy Kashirin)
    25AF14A3 (Vitaly Kuznetsov)
    

2007-03-15 Stanislav Ievlev 0.4.3-alt3

  - Added keys:
    A9EBF131 (Andrey Cherepanov)
    EA4DC1D7 (Denis Kuznetsov)
    082B706A (Alexandra Panyukova)
    

2007-03-05 Stanislav Ievlev 0.4.3-alt2

  - Added keys:
    DE3A1D1D (Yurkovsky Andrey)
    

2007-03-02 Дмитрий Левин 0.4.3-alt1

  - Updated keys:
    5A3D03BA (Alexey Shabalin)
    

2007-03-01 Дмитрий Левин 0.4.2-alt1

  - Changed source keys layout from id-based to uid-based.
  - Updated keys:
    2BDCCA89 (Aleksey Avdeev)
    

2007-02-19 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt26

  - Replaced keys:
    B063A4B3 with 289196AA (Andriy Stepanov)
    

2007-02-13 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt25

  - Added keys:
    A26F54C8 (Mikhail Gusarov)
    

2007-02-07 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt24

  - Added keys:
    172BC0F5 (Konstantin A. Lepikhov)
  - Updated keys:
    C18ED673 (Konstantin A. Lepikhov)
    

2007-01-30 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt22

  - Added keys:
    1BD0636C (Dmitriy L. Kruglikov)
    BD821656 (Alex Bogomolov)
    

2007-01-16 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt21

  - Added keys:
    D4889701 (Alexey Sidorov)
    

2006-12-29 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt20

  - Replaced keys:
  	2460FA4E with 0ED8FC24 (Vitaly A. Ostanin)
    

2006-12-27 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt19

  - Added keys:
    7688321E (Egor Vyscrebentsov)
    C322A0C2 (Eugine V. Kosenko)
    

2006-12-04 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt18

  - Added keys:
    F811B81E(Yurii Diduh)
    D7C7C2E8(Alexey Morsov)
    

2006-11-22 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt17

  - Added keys:
    3ADDB8A7 (Sergey rt@)
    

2006-10-27 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt16

  - Added keys:
    9478C3B1 (Kutovoy Nickolay)
    

2006-10-20 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt15

  - Added keys:
    9B062B32 (Grigory Milev)
    

2006-10-17 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt14

  - Added keys:
    11992D8D (Wad Mashckoff)
    

2006-10-09 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt13

  - Added keys:
    9D54ED87 (Denis Medvedev)
  - Removed keys:
    EAC91CA0 (ALT Security Team) [expired: 2006-03-05]
    E62B43B4 (Artem K. Jouravsky) [expired: 2006-10-04]
    AC278398 (S. Budnevitch) [expired: 2006-06-18]
    AE59C160 (Grigory Milev) [expired: 2006-09-02]
    

2006-09-22 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt12

  - Added keys:
    05F572FD (Alex Karpov)
    

2006-09-15 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt11

  - Added keys:
    A633D7C5 (Nickolay Petrov)
    

2006-09-07 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt10

  - Added keys:
    6B9ED85C (Denis Kirienko)
    083F18F8 (Hihin Ruslan)
  - Replaced keys:
    667F7B2C with AE474A9B (Eugene Ostapets)
    

2006-08-29 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt9

  - Replaced keys:
    D9CFD89E with 1354F7DC (Yury A. Romanov)
    

2006-08-25 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt8

  - Added keys:
    D69874DC (Denis Pynkin)
    ADD0C444 (Gennadi Motsyo)
    

2006-07-19 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt7

  - Replaced keys:
    84147704 with 2BDCCA89 (Aleksey Avdeev)
    

2006-07-11 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt6

  - Added keys:
    7D7A6670 (Pokidko Mikhail)
    

2006-06-27 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt5

  - Added keys:
    3E6141C8 (Evgenii Terechkov)
    48852C02 (Dima Spodarets)
    

2006-06-21 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt4

  - Updated keys:
    9C0CCD48 (Aleksandr Blokhin)
    826EFA39 (Alexey Voinov)
    

2006-06-15 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt3

  - Replaced key:
    B83C1BBD with 32AA4F2B (xstranger)
    

2006-06-13 Stanislav Ievlev 0.4.1-alt2

  - Updated keys:
    6AFD52A3 (Yury A. Zotov)
  - Added keys:
    AC564253 (Sergey A. Sukiyazov)
    

2006-06-12 Дмитрий Левин 0.4.1-alt1

  - Updated keys:
    D3C994B8 (Mikhail Zabaluev)
  - Removed keys:
    050FD52C (Peter V. Saveliev) [expired: 2006-04-20]
    09ABDEB6 (Alexey Novodvorsky) [expired: 2006-03-13]
    1475AF92 (Konstantin Volckov) [expired: 2006-03-14]
    5D11AE85 (Grigory Fateyev) [expired: 2006-05-05]
    7D442FC3 (Stanislav Ievlev) [expired: 2006-03-12]
    FD39D372 (Alexey Morozov) [expired: 2006-05-19]
    

2006-06-03 Дмитрий Левин 0.4.0-alt1

  - Split source keyblock on per-key basis.
  - Removed all subkeys.
  - Updated keys:
    AC93C324 (Igor Zubkov)
    

2006-06-02 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt9

  - Added keys:
    BA0CCCA2 (Alexey Shentzev)
    D9CFD89E (Yury A. Romanov)
    

2006-05-02 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt8

  - Added keys:
    03FB7443 (Artem Zolochevskiy)
    

2006-04-10 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt7

  - Added keys:
    88E114A2 (Denis Smirnov)
    

2006-04-06 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt6

  - Added keys:
    B2052C03 (Ildar Mulyukov)
    

2006-03-23 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt5

  - Updated keys:
    84147704 (Aleksey Avdeev)
    

2006-03-20 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt4

  - Added keys:
    B063A4B3 (Andriy Stepanov)
    

2006-03-17 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt3

  - Added keys:
    D047C102 (Grigory Mozhaev)
    

2006-03-14 Stanislav Ievlev 0.3.10-alt2

  - Added keys:
    A18DCDDE (Mike Lykov)
    860A5745 (Sergey Mikerin)
    

2006-02-27 Дмитрий Левин 0.3.10-alt1

  - Added keys:
    6CFE9493 (leader)
    C1ED20AE (Yuri N. Sedunov)
    BA2E6DD8 (Michail Yakushin)
  - Removed keys:
    4458F01F (Alexander Belov) [invalid format]
    ED1B7E12 (Yarik) [invalid format]
    64BB2D9F (Michail Yakushin) [obsolete]
  - Updated keys:
    1C2A3F08 (Sergey V Turchin)
    6BE5C0AB (Anton Farygin)
    B60FC299 (Alexander Bokovoy)
    E3069EBD (Alex V. Myltsev)
  - Removed all non-ALT uids, no need to duplicate pgp network.
    

2006-02-21 Stanislav Ievlev 0.3.9-alt3

  - Added keys:
    FCE000BA (Oleg Parashchenko)
    E3AB63F3 (Serge Polkovnikov)
    

2006-02-01 Stanislav Ievlev 0.3.9-alt2

  - Added keys:
    D779C9B8 (Dmitriy Khanzhin)
    B7AF5448 (Sergey Godunov)
    

2006-01-24 Дмитрий Левин 0.3.9-alt1

  - Added keys:
    80EF7625 (ALT Security Team)
  - Removed keys:
    9058FE5B (Igor Homyakov) [expired: 2006-01-01]
    

2005-12-19 Дмитрий Левин 0.3.8-alt1

  - Added keys:
    A891000F (Andrey Orlov)
    F7DDBB3A (Dmitry V. Levin)
  - Removed keys:
    EC6375F8 (Vadim Gorodisky) [expired: 2005-08-11]
    D765EC45 (Yuri N. Sedunov) [expired: 2005-11-01]
    D6D3FCDC (Sergey Degtyaryov) [expired: 2004-12-24]
    AD0D73E5 (leader) [expired: 2005-03-02]
    297CA5DD (Gerasimov S. Dmitry) [expired: 2005-07-05]
    BD9AC682 (Andrey Orlov) [expired: 2005-10-14]
    

2005-12-15 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt12

  - Added keys:
    F770695E (Eugene Prokopiev)
    56C5158F (led)
  - Updated keys:
    DFC51816 (Sergey Bolshakov)
    

2005-12-06 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt11

  - Added keys:
    1C215DE0 (Alexander Plikus)
    

2005-11-03 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt10

  - Updated keys:
    F913F30A (Alexey I. Froloff)
  - Replaced keys:
    855D19CD with E62B43B4 (Artem K. Jouravsky)
    

2005-09-27 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt8

  - Replaced keys:
    3ADE1756 with 55F938BD (Alexey Lokhin)
    

2005-09-16 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt7

  - Added keys:
    1B6CC304 (Damir Shayhutdinov)
    81790F8A (Eugene V. Upenik)
    

2005-09-14 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt6

  - Added keys:
    8937F34F (Eugene Suchkov)
    64610D3A (Sergei Epiphanov)
    

2005-08-10 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt5

  - Added keys:
    77EEE930 (Semen)
    063B36C8 (Avramenko Andrew)
    419BF2CD (Maxim Bodyansky)
    

2005-07-21 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt4

  - Added keys:
    2617D562 (Boldin Pavel)
    CD7C4DA7 (Tumalevich Konstantin)
    

2005-07-15 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt3

  - Added keys:
    1462F45E (Vladimir V Kamarzin)
    

2005-07-01 Stanislav Ievlev 0.3.7-alt2

  - Added keys:
    8E5A40B8 (Taras Ablamsky)
    71F22C05 (Anton Gorlov)
    

2005-06-16 Дмитрий Левин 0.3.7-alt1

  - Relocated keyring from %_libdir to %_prefix/lib.
    

2005-06-09 Stanislav Ievlev 0.3.6-alt5

  - Added keys:
    667F7B2C (Eugene Ostapets)
    DA567B89 (Andrey Fomichev)
    9FDBEDFF (Erokhin Vitaliy)
    B83C1BBD (xstranger)
  - Replaced keys:
    7027AD89 with AC93C324 (Igor Zubkov)
    

2005-05-20 Stanislav Ievlev 0.3.6-alt4

  - Added keys:
    5D11AE85 (Grigory Fateyev)
    7027AD89 (Igor Zubkov)
    8F022DAA (Vladimir Petuhov)
    

2005-05-06 Stanislav Ievlev 0.3.6-alt3

  - Added keys:
    6B858CF7 (Markelov Alexander)
    2CD6636F (Dmitry Marochko)
    B87D28B7 (Serge Ryabchun)
  - Replaced keys:
    D3D94C61 with 9B8C3E56 (Dmitri Kuzishchin)
    47E8B80A with BCA066BF (Vitaliy Smirnov)
    

2005-04-29 Stanislav Ievlev 0.3.6-alt2

  - Added keys:
    47E8B80A (Vitaliy Smirnov)
    8FA5956C (php-coder)
    85505A9E (Peter Volkov)
  - Replaced keys:
    78D4A8A6 with 050FD52C (Peter V. Saveliev)
    

2005-04-04 Дмитрий Левин 0.3.6-alt1

  - Options: renamed to gpg.conf, added "quiet".
  - Replaced keys:
    565F3312 with E618D733 (Eugene V. Horohorin).
    

2005-03-15 Stanislav Ievlev 0.3.5-alt6

  - Added keys:
    E3069EBD (Alex V. Myltsev)
    884158D4 (Konstantin N. Bezruchenko)
  - Updated keys:
    C18ED673 (Konstantin A. Lepikhov (LAKostis))
    7DE22DB1 (Sergey N. Yatskevich)
    

2005-02-25 Stanislav Ievlev 0.3.5-alt5

  - Added keys:
    074CAE35 (Slava Dubrovskiy)
    9686CB9E (Mike Matveev)
  - Replaced keys:
    690C9AA8 with 8770BF09 (Alexey Rusakov)
    

2005-01-31 Stanislav Ievlev 0.3.5-alt4

  - Added keys:
    690C9AA8 (Alexey Rusakov)
    4C8055EB (Nikolay A. Fetisov)
  - Replaced keys:
    9BE2F1F8 with 855D19CD (Artem K. Jouravsky)
    

2004-12-23 Stanislav Ievlev 0.3.5-alt3

  - Added keys:
    ED1B7E12 (Yarik)
    E26C6950 (Serge Pavlovsky)
    CF22BF31 (Mikhael Korneev)
  - Replaced keys:
    398074EE with C668B665 (Andy Gorev)
    E0B93E34 with 2460FA4E (Vitaly A. Ostanin)
  - Removed keys:
    CFB74837 (Andrey Orlov) [expired 2004-11-10]
    

2004-11-29 Stanislav Ievlev 0.3.5-alt2

  - Added keys:
    05171A88 (Ruslan Popov)
    3E1D08A9 (Sergey Lebedev)
    EF2A6826 (Stanislav Ievlev)
    07CE0B64 (Sasha Martsinuk)
    0F71D515 (Valery Pipin)
    

2004-10-18 Дмитрий Левин 0.3.5-alt1

  - Added keys:
    BD9AC682 (Andrey Orlov)
    

2004-10-12 Stanislav Ievlev 0.3.4-alt2

  - Added keys:
    845A2763 (Igor Vlasenko)
  - Replaced keys:
    8799AAFE with 4B3567CE (Denis Klykvin)
    

2004-09-22 Дмитрий Левин 0.3.4-alt1

  - Added keys:
    AE4AE412 (R. E. Gnimocni <incominger@altlinux.org>)
    

2004-09-07 Дмитрий Левин 0.3.3-alt1

  - Added keys:
    3E11BB57 (Leonid Shalupov)
  - Replaced keys:
    7FB42AE0 with C56C8F21 (Albert R. Valiev)
    

2004-08-30 Дмитрий Левин 0.3.2-alt1

  - Updated keys:
    C6C9CD8E (Anatoly Yakushin)
    

2004-08-12 Дмитрий Левин 0.3.1-alt1

  - Removed keys:
    A4A75910 (Sergey Bolshakov)
    

2004-08-11 Дмитрий Левин 0.3.0-alt1

  - Updated keys:
    EAC91CA0 (ALT Security Team)
    C1E23429 (Dmitry V. Levin)
    826EFA39 (Alexey Voinov)
    1C2A3F08 (Sergey V Turchin)
    B60FC299 (Alexander Bokovoy)
    D3C994B8 (Mikhail Zabaluev)
    9C0CCD48 (Aleksandr Blokhin)
  - Replaced keys:
    C8941ACC with 9469A7A7 (Peter Novodvorsky)
  - Removed keys:
    AB32681A (Sergey Pinaev)
    AA8D27DA (Victor V Ismakaev) [expires: 2004-05-30]
    

2004-07-23 Stanislav Ievlev 0.2.6-alt5

  - Replaced keys:
    B7FB4E53 with E4A4648A (Mike A. Plugnikov)
    4251EB46 with 3F6E400C (Alexander Borovsky)
  - Added keys:
    81153278 (Volkov Mike)
    FAAB9084 (Pavlov Konstantin)
    

2004-07-08 Stanislav Ievlev 0.2.6-alt4

  - Replaced keys:
    548AAAF4 with 297CA5DD (Gerasimov S. Dmitry)
  - Added keys:
    0A210834 (Serge A. Volkov)
    4251EB46 (Alexander Borovsky)
    048EF2B2 (Eugene Vlasov)
    

2004-06-24 Stanislav Ievlev 0.2.6-alt3

  - Replaced keys:
    424A8E80 with 1E82EC87 (Alex Gorbachenko)
    7508B90A with A02ACF73 (Constantin Mikhaylenko)
  - Added keys:
    E45731F1 (Ilya Evseev)
    4274EBA0 (Stanislav Yadykin)
    

2004-05-24 Stanislav Ievlev 0.2.6-alt2

  - Replaced keys:
    95F00AA3 with 9BC907B4 (Kirill Maslinsky)
  - Added keys:
    BE63B4B7 (Andrey Rogovsky)
    60B1A651 (Sergey A. Telitsyn)
    2F8D995B (Ivan Fedorov)
    B316FB51 (Alexey Vakhov)
    

2004-05-21 Дмитрий Левин 0.2.6-alt1

  - Added keys:
    FD39D372 (Alexey Morozov)
  - Removed keys:
    0A210834 (Serge A. Volkov) [expires: 2003-03-07]
    52A9D67A (Peter V. Saveliev) [expires: 2004-01-25]
    548AAAF4 (Gerasimov Dmitry) [expires: 2004-05-05]
    

2004-04-29 Дмитрий Левин 0.2.5-alt1

  - Added keys:
    E93E890D (Alexey Tourbin)
    

2004-04-29 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt9

  - Replaced keys:
    2C482235 with FDF0ECB8 (Yury Konovalov)
  - Added keys:
    424A8E80 (Alex Gorbachenko)
    7508B90A (Constantin Mikhaylenko)
    77E800F5 (Dmitry Porollo)
    C9DB6FF2 (Tkachenko Maxim)
    

2004-04-13 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt8

  - Added keys:
    8B1AE734 (Alexander Kotelnikov)
    

2004-04-05 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt7

  - Replaced keys:
    01D6FB51 with D24EBCA4 (Dmitry Lebkov)
    

2004-03-26 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt6

  - Added keys:
    C770E431 (Anton Korbin)
    11F19995 (Vladimir Lettiev)
    565F3312 (Eugene V. Horohorin)
    E40EE89B (Andrew Kornilov)
    AD0D73E5 (Valery Grazhdankin)
    6822A15B (Pavel Vainerman)
    9B808E2F (Sergey Ivanov)
    

2004-02-05 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt5

  - Replaced keys:
    F30AEFA4 with CBEF2737 (Igor Muratov)
    8EB2C7BA with 84147704 (Aleksey Avdeev)
    C72DAB66 with 9058FE5B (Igor Homyakov)
  - Added keys:
    2E60DC67 (Nick S. Grechukh)
    

2004-02-03 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt4

  - Replaced keys:
    BA5CC9B7 with E504A88E, FEBC4AB1 (Yury Shramko)
  - Added keys:
    D06F61FB (Sergey Y. Afonin)
    AB32681A, 785C5D0C (Sergey Pinaev)
    D3D94C61 (Dmitri Kuzishchin)
    82A040A8 (Dimitry V. Ketov)
    6704D662 (Sergey P. Kondratyev)
    

2004-01-14 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt3

  - Added keys:
    78D4A8A6 (Peter V. Saveliev)
    

2004-01-06 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt2

  - Added keys:
    3BEFE928: (Gleb Stiblo)
    7FEF434E: (Andrei Bulava)
    0B8DB3D5: (Gennady Kovalev)
    21F067FA: (Konstantin Klimchev)
    D6D3FCDC: (Sergey Degtyaryov)
    8EB2C7BA: (Aleksey Avdeev)
  - Updated keys:
    B60C9B72 (Michael Shigorin) - 5 new user IDs, 5 new signatures
    

2003-12-05 Stanislav Ievlev 0.2.4-alt1

  - Added keys:
    61E38C74: (Ilya Kuznecov)
    66AD8D7E: (Alexey Borovskoy)
    A921DACA: (Evgeny Sinelnikov)
    BA5CC9B7: (Yury Shramko)
    

2003-11-24 Дмитрий Левин 0.2.3-alt1

  - Really complete the change mentioned in previous release.
    

2003-11-12 Дмитрий Левин 0.2.2-alt1

  - Added keys:
    CFB74837 (Andrey Orlov)
  - Removed expired keys:
    F0F5CE65 (Andrey Orlov)
    

2003-11-03 Stanislav Ievlev 0.2.1-alt1

  - Changed keys:
    9CD59F7C (Yuri N. Sedunov)
    A4C683B3 (Denis Klykvin)
  - Added keys:
    5E47BC8A (Valery Inozemtsev)
    64BB2D9F (Michail Yakushin)
    E1D27426 (Denis Smirnov)
    

2003-10-28 Дмитрий Левин 0.2-alt1

  - Added keys:
    02DADC87 (Alex Yustasov)
    7C10D900 (Fr. Br. George)
  - Removed unused keys:
    0C01FDB2 (Alexandr Bulankin)
    11924CB4 (Dimitry Saveliev)
    427929A0 (Nazar Yurpeak)
    5DA9A035 (Dmitry Smirnov)
    68B983AB (Yehuda Ben-Yosef)
    694058DF (Sergie Pugachev)
    7446DBF3 (Lenya L. Khachaturov)
    8E7A9657 (Alexey I. Froloff)
    90D17723 (Anton Kachalov)
    93527316 (Nazar Yurpeak)
    971A8D74 (Oleg Filippov)
    AD9D7336 (Stanislav Makarchuk)
    F6FEA0B3 (Nikita Gergel)
    FAC35F8C (Grigory Milev)
    FED140D7 (Nikita Gergel)
    

2003-10-07 Stanislav Ievlev 0.1-alt20

  - Added keys:
    B7FB4E53: (Plugnikov A. Mike)
    A6E82964: (Michael Pozhidaev)
    F60AB998: (Dmitry Sinyavin)
    B7DBFAED: (Vasya Borisov)
    1166B795: (Andrey Rahmatullin)
  - Removed keys:
    E31A2A27: (Maxim Dzumanenko)
    

2003-09-26 Stanislav Ievlev 0.1-alt19

  - Added keys:
    3ADE1756 (Alexey Lokhin)
    B6B30094 (Yury Aliaev)
    5A3D03BA (Alexey Shabalin)
    F9A5DD55 (Vital Khilko)
    0A210834 (Serge A. Volkov)
    

2003-09-04 Stanislav Ievlev 0.1-alt18

  - Added keys:
    CF39B9D3 (canis@altlinux.ru)
    457D9E8E (Ilya Mashkin)
    FB2AFE30 (Pavel Mironchik)
    

2003-08-05 Дмитрий Левин 0.1-alt17

  - Added keys:
    ECC29296 (Alexei Takaseev)
    6D1844F2 (Denis Ovsienko)
    CD94DF33 (Alexandre Prokoudine)
    

2003-07-29 Stanislav Ievlev 0.1-alt16

  - Added keys:
    30B9BFAA (Kirill A. Shutemov)
    19C87447 (Marat Khairullin)
  - Updated keys:
    F913F30A (Alexey I. Froloff)
    

2003-06-27 Stanislav Ievlev 0.1-alt15

  - Added keys:
    0C01FDB2 (Alexandr Bulankin)
    FA2527F1 (Pavel S. Khmelinsky)
    A4C683B3 (Denis Klykvin)
    C98CF3D2 (Egor S. Orlov)
    A3F088F5 (Alexander V. Denisov)
    069F0CD9 (Zhenja Kaluta)
    19C87447 (Marat Khairullin)
  - Removed keys (unused)
    E6CA9105 (Dmitry Chernyakov)
    

2003-05-22 Stanislav Ievlev 0.1-alt14

  - Removed keys (replace):
    702A2E56,06C49742 (Grigory Batalov)
  - Removed keys (unused):
    5DABB324 (Alex Zhukov)
  - Added keys:
    B948AB6E (Grigory Batalov)
    548AAAF4 (Gerasimov Dmitry)
    450C39A7 (Ed V. Bartosh)
    52A9D67A (Peter V. Saveliev)
    0EB72CE8 (Ilya Krawez)
    

2003-04-11 Stanislav Ievlev 0.1-alt13

  - Update keys:
    C1E23429 (Dmitry V. Levin)
    C8941ACC (Peter Novodvorsky)
  - Added keys:
    637B61FD (Eugeny Korekin)
    4458F01F (Alexander Belov)
    59ADF9BD (Ivan Evtuhovich)
    1D6DC85D (Dmitry Vukolov)
    E906C708 (Serhii Hlodin)
    

2003-03-19 Stanislav Ievlev 0.1-alt12

  - Removed keys:
    C8941ACC (Peter Novodvorsky)
    7BF73937 (Alexey Gladkov)
  - Added new/again:
    C6C9CD8E (Anatoly Yakushin)
    68E31E54 (Alexey Gladkov)
    B0EFCC66 (Andrey Semenov)
    1B898CCD (Alex Murygin)
    C8941ACC (Peter Novodvorsky)
    ED6CE75C (Sergei Dolmatov)
    

2002-12-18 Дмитрий Левин 0.1-alt11

  - Added keys:
    7E70F2A3 (Nikita Gergel)
    23C409AB (Alexander V. Nikolaev)
    881ED0FA (Valentina Vaneeva)
  - Updated keys:
    F913F30A (Alexey I. Froloff)
    

2002-12-15 Stanislav Ievlev 0.1-alt10

  - Added keys:
    56D99BDE (Pavel Morozov)
    398074EE (Andy Gorev)
    FEA58EA9 (Michael Bykov)
    FA4D2E9B (Oleg Prokopyev)
    2C482235 (Yury Konovalov)
    38E7BB46 (Alexey Tourbin)
    

2002-11-13 Stanislav Ievlev 0.1-alt9

  - Added keys:
    26D958FA (Andrey V Khavryuchenko)
    7BF73937 (Alexey Gladkov)
    DD89E169 (Artem Pastukhov)
    1DB4F366 (Alexey V.Lubimov)
    C18ED673 (Konstantin A Lepikhov)
    605AF46D (Naumen: Vladimir Pastukhov)
    

2002-10-19 Дмитрий Левин 0.1-alt8

  - Added keys:
    F0F5CE65 (Andrey Orlov)
  - Removed keys:
    C00F064B (Andrey Orlov)
    

2002-09-24 Дмитрий Левин 0.1-alt7

  - Added keys:
    9C0CCD48 (Aleksandr Blokhin)
  - Updated keys:
    9A490530 (Alexey Tourbin)
    

2002-09-12 Дмитрий Левин 0.1-alt6

  - Added keys:
    C72DAB66 (Igor Homyakov)
    

2002-09-10 Stanislav Ievlev 0.1-alt5

  - Packager tag set to ALT Security Team.
  - Removed keys:
    7B995D72 (Dmitry Lebkov)
    C32DEF05 (Alex Ott)
    DD575901 (Alex Ott)
  - Added keys:
    01D6FB51 (Dmitry Lebkov)
    26A9E254 (Alex Ott)
    DDA2F63B (Mikhail Yakshin)
    65E7F7F2 (meaty aka Andrey Zakirov)
    

2002-08-19 Дмитрий Левин 0.1-alt4

  - Added keys:
    885B6677 (Andrey Brindeew)
    A00B441F (Alexey Dyachenko)
    

2002-08-12 Дмитрий Левин 0.1-alt3

  - Added keys:
    A090B5C8 (Aleksey Smirnov)
  - Removed keys:
    83A5C7A8 (Aleksey Smirnov)
  - Updated keys (added uids):
    EAC91CA0 (ALT Security Team)
    C1E23429 (Dmitry V. Levin)
    

2002-07-31 Stanislav Ievlev 0.1-alt2

  - Updated keys.
    

2002-07-22 Дмитрий Левин 0.1-alt1

  - Initial revision.
    
 
Проект Geyser основан на коде из проекта Prometheus 2.0, который был доступен по лицензии MIT