Зависимость qt5-base-devel

qt5-base-devel-5.15.2-alt12.E1K.1
О пакете: Development files for qt5-base
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх