Зависимость glibc-devel

glibc-devel-2.35.0.6.491f2e-alt0.1.rv64
О пакете: Include and object files required for C development
  • Назад
  • 1
  • Следующая
Наверх