Категория Науки

Подкатегории:
octave-zenity 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 0.5.7-alt2.M60T.1
О пакете: Zenity
Изменения:
- backport
octave-xraylib 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.0.8-alt2.0.M60T.1
О пакете: GNU Scientific Library
Изменения:
- backport
octave-tsa 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 4.1.1-alt2.M60T.1
О пакете: The TSA-toolbox
Изменения:
- backport
octave-time 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 2.0.0-alt2.M60T.1
О пакете: Time and Dates
Изменения:
- backport
octave-symband 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.0.10-alt2.M60T.1
О пакете: Symmetric Banded Matrices
Изменения:
- backport
octave-tcl-octave 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 0.1.8-alt2.M60T.1
О пакете: Tcl Interface to Octave
Изменения:
- backport
octave-strings 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.0.7-alt2.0.M60T.1
О пакете: String Handling.
Изменения:
- backport
octave-statistics 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.2.3-alt1.M60T.1
О пакете: Statistics
Изменения:
- backport
octave-splines 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.2.7-alt1.M60T.1
О пакете: Splines.
Изменения:
- backport
octave-spline-gcvspl 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.0.8-alt2.0.M60T.1
О пакете: Spline function based on GCVSPL package
Изменения:
- backport
octave-special-matrix 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.0.7-alt2.M60T.1
О пакете: Special Matrices
Изменения:
- backport
octave-simp 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.1.0-alt2.M60T.1
О пакете: Single Interval Mathematics Package for Octave
Изменения:
- backport
octave-specfun 23 августа 2015 г. 22:1123 августа 2015 г. 22:11
Версия: 1.1.0-alt2.M60T.1
О пакете: Specfun
Изменения:
- backport
octave-secs3d 23 августа 2015 г. 20:1023 августа 2015 г. 20:10
Версия: 0.0.1-alt2.M60T.1
О пакете: SEmi Conductor Simulator in 3D
Изменения:
- backport
octave-queueing 23 августа 2015 г. 20:1023 августа 2015 г. 20:10
Версия: 1.2.3-alt1.M60T.1
О пакете: Octave package for Queueing Networks and Markov chains analysis
Изменения:
- backport
octave-secs1d 23 августа 2015 г. 20:1023 августа 2015 г. 20:10
Версия: 0.0.8-alt2.M60T.1
О пакете: SEmi Conductor Simulator in 1D
Изменения:
- backport
octave-quaternion 23 августа 2015 г. 20:1023 августа 2015 г. 20:10
Версия: 2.2.1-alt1.M60T.1
О пакете: Quaternion
Изменения:
- backport
octave-plot 23 августа 2015 г. 20:1023 августа 2015 г. 20:10
Версия: 1.1.0-alt2.M60T.1
О пакете: Plotting.
Изменения:
- backport
octave-parallel 23 августа 2015 г. 20:1023 августа 2015 г. 20:10
Версия: 2.2.0-alt1.M60T.1
О пакете: Parallel Computing.
Изменения:
- backport
octave-physicalconstants 23 августа 2015 г. 20:1023 августа 2015 г. 20:10
Версия: 1.0.0-alt2.M60T.1
О пакете: Physical Constants
Изменения:
- backport
Наверх