Категория Система/Шрифты

Подкатегории:
fonts-ttf-PTAstra 28 сентября 2016 г. 14:3628 сентября 2016 г. 14:36
Версия: 1001-alt1
О пакете: Free Times New Roman full metric analog
Изменения:
- Autobuild version bump to 1001
fonts-ttf-fontawesome 27 декабря 2015 г. 14:2627 декабря 2015 г. 14:26
Версия: 4.4.0-alt1_2
О пакете: Iconic font set
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-ttf-amiri 27 декабря 2015 г. 14:2527 декабря 2015 г. 14:25
Версия: 0.108-alt1_1
О пакете: A classical Arabic font in Naskh style
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-ttf-allgeyer 27 декабря 2015 г. 14:2427 декабря 2015 г. 14:24
Версия: 5.002-alt3_13
О пакете: Musical Notation True Type Fonts
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-otf-gdouros-akkadian 27 декабря 2015 г. 14:2427 декабря 2015 г. 14:24
Версия: 7.13-alt1_0.5.20151024
О пакете: A font for Sumero-Akkadian cuneiform
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-otf-gdouros-aegyptus 27 декабря 2015 г. 14:2327 декабря 2015 г. 14:23
Версия: 5.03-alt1_0.7.20151024
О пакете: A font for Egyptian hieroglyphs
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-otf-gdouros-aegean 27 декабря 2015 г. 14:2227 декабря 2015 г. 14:22
Версия: 8.01-alt1_1
О пакете: A font for ancient scripts in the greater Aegean vicinity
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-otf-adobe-source-han-sans-tw 27 декабря 2015 г. 14:2127 декабря 2015 г. 14:21
Версия: 1.004-alt1_2
О пакете: Adobe OpenType Pan-CJK font family for Traditional Chinese
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-otf-abattis-cantarell 27 декабря 2015 г. 14:2127 декабря 2015 г. 14:21
Версия: 0.0.18-alt1_1
О пакете: Cantarell, a Humanist sans-serif font family
Изменения:
- update to new release by fcimport
fonts-bitmap-wqy-unibit 3 декабря 2015 г. 23:433 декабря 2015 г. 23:43
Версия: 1.1.0-alt3_16
О пакете: WenQuanYi Unibit Bitmap Font
Изменения:
- fixed build
fonts-bitmap-wqy 3 декабря 2015 г. 23:433 декабря 2015 г. 23:43
Версия: 1.0.0-alt3_0.9.rc1
О пакете: WenQuanYi Bitmap Chinese Fonts
Изменения:
- fixed build
fonts-ttf-madan 23 ноября 2015 г. 15:1123 ноября 2015 г. 15:11
Версия: 2.000-alt3_16
О пакете: Font for Nepali language
Изменения:
- fixed build
fonts-ttf-Hack 19 ноября 2015 г. 17:4119 ноября 2015 г. 17:41
Версия: 2.018-alt1
О пакете: A hand groomed and optically balanced font familly to be your go-to code face
Изменения:
- Autobuild version bump to 2.018
fonts-ttf-paratype-pt-serif 9 ноября 2015 г. 19:249 ноября 2015 г. 19:24
Версия: 20141121-alt2_2
О пакете: A pan-Cyrillic typeface
Изменения:
- lowered .conf priority
fonts-ttf-paratype-pt-sans 9 ноября 2015 г. 19:249 ноября 2015 г. 19:24
Версия: 20141121-alt1_2
О пакете: A pan-Cyrillic typeface
Изменения:
- lowered .conf priority
fonts-ttf-paratype-pt-mono 9 ноября 2015 г. 19:249 ноября 2015 г. 19:24
Версия: 20141121-alt2_2
О пакете: A pan-Cyrillic monospace typeface
Изменения:
- lowered .conf priority
fonts-ttf-liberation 9 ноября 2015 г. 19:019 ноября 2015 г. 19:01
Версия: 2.00.1-alt2
О пакете: Fonts to replace commonly used Microsoft Windows Fonts
Изменения:
- lowered priority to 60 (see ALT#30669 for details)
fonts-ttf-liberation-narrow 9 ноября 2015 г. 17:429 ноября 2015 г. 17:42
Версия: 1.07.4-alt2
О пакете: Sans-serif Narrow fonts to replace commonly used Microsoft Arial Narrow
Изменения:
- lowered priority to 60 (closes: #30669)
fonts-ttf-labiryntowy 7 ноября 2015 г. 22:317 ноября 2015 г. 22:31
Версия: 1.53-alt1_3
О пакете: Artificial font consisting of vertical and horizontal bars
Изменения:
- new version
fonts-ttf-wallpoet 7 ноября 2015 г. 20:407 ноября 2015 г. 20:40
Версия: 1.000-alt1_0.2.20140916hg
О пакете: Wallpoet font by Lars Berggren
Изменения:
- new version
Наверх