Репозиторій Sisyphus
Останнє оновлення: 2018-09-20 23:08:08 +0400 | Пакетів: 18653 | Sign in or Sign up
en ru uk br
Групa :: Документація/Комп'ютерна література

autobook

Поточна версія: 1.5-alt2
Час збірки: 2008-12-02 03:38:20 UTC (майже 10 років назад)
Про пакет: The Autoconf, Automake, and Libtool book
Зміни:

- add Packager tag to spec file

doc-gnu-ru

Поточна версія: 1.0-alt3.qa1
Час збірки: 2018-06-30 18:01:58 UTC (3 місяця назад)
Про пакет: Manuals and other non-technical documents in Russian from GNU Project
Зміни:

- NMU: fixed unpackaged files

gle-doc

Поточна версія: 4.2.4-alt2
Час збірки: 2017-02-21 12:43:43 UTC (більше 1 року назад)
Про пакет: Documentation for the GLE - Graphics language that produces ps/eps/pdf/png/jpg ouput
Зміни:

- UTF-8 in summary

ntfsdoc

Поточна версія: 0.5-alt2
Час збірки: 2005-04-19 05:37:59 UTC (більше 13 року назад)
Про пакет: NTFS filesystem documentation
Зміни:

- add Russian NTFS FAQ
- add FAQs in other languages

pngbook

Поточна версія: 1.0-alt1
Час збірки: 2004-11-04 15:21:03 UTC (майже 14 років назад)
Про пакет: PNG: The Definitive Guide
Зміни:

- Initial revision.

 
© 2009–2018 Ігор Зубков